Дурович А. П., Копанев А. С. Маркетинг в туризмі: Учеб. посібник / Під загальною ред. 3. М. Горбилевой.-Мн.: «Економпресс», 1998.-400 с.

24.2. Маркетинг регіонів і туристських центрів

Як і в попередньому питанні, кажучи про маркетинг регіонів і туристських центрів, ми маємо на увазі перш за все той факт, що мета спільної маркетингової стратегії - залучення туристів в даний регіон чи туристський центр. Необхідно також зазначити, що під туристичним регіоном нами розуміється окрема територіальна одиниця, заснована на спільності природних, культурних або історія-ко-архітектурних ресурсів, об'єднана загальною туристської інфраструктурою і сприймається у вигляді цілісного об'єкта. Туристський регіон - внутрішньонаціональних категорія, яка може відповідати конкретному адміністративно-територіальним поділом (наприклад: регіон Полоцьк), займати частина адміністративно-територіального поділу або представляти собою територію, розташовану на кількох адміністративно-територіальних діленнях ("Біловезька пуща "). Туристський центр - сукупність туристичних об'єктів, компактно розташованих на одній території, об'єднаних загальною інфраструктурою і службовців для цілей обслуговування туристів. Іноді маркетинг регіонів і туристських центрів називають "маркетингом місць".

Однією зі специфічних рис маркетингу регіонів і туристських центрів на відміну від національного рівня є залучення туристів не тільки з-за кордону, але і всередині країни. Тому, говорячи про туристському продукті, яка подається регіоном або туристським центром, ми можемо говорити про двох його різновидах, де маркетингові зусилля на зовнішньому ринку здійснюються, як правило, в відповідно до національних стратегіями і при координації НТА, а робота на внутрішньому ринку - самостійно. Ще однією специфічною рисою можна назвати те, що маркетинг служить не тільки для залучення туристів, а й для регулювання туристських потоків в той чи інший регіон або туристський центр. Такі маркетингові стратегії носять стримуючий характер і можуть виникнути з причини перевантаження екологічної системи або негативної реакції місцевого населення на високий потік туристів.

Для здійснення просування туристського регіону або туристського центру в більшості держав створюються адміністрації цих об'єктів, як правило, на принципі громадських організацій за участю місцевих органів влади. До таких прикладів можна віднести так звані туристські офіси, наявні в багатьох державах світу.