Дурович А. П., Копанев А. С. Маркетинг в туризмі: Учеб. посібник / Під загальною ред. 3. М. Горбилевой.-Мн.: «Економпресс», 1998.-400 с.

24.3. Маркетинг готелів, ресторанів, транспортних організацій

У цьому розділі ми хотіли б зупинитися на деяких специфічних особливостях туристського маркетингу готелів, ресторанів, транспортних організацій. Підприємства обслуговування (готелі, місця громадського харчування, транспортні компанії) виступають на туристському ринку як виробники послуг, що складають туристський продукт. Таким чином, перед цими підприємствами стоїть свого роду двояка задача. З одного боку - забезпечення клієнтів якісним обслуговуванням і закріплення власного іміджу, тобто успішна та ефективна робота на ринку споживачів, з іншого боку - не менш ефективна робота на ринку підприємств. І, якщо концепція маркетингу на ринку споживачів практично нічим не відрізняється від концепції маркетингу туристського підприємства, то концепція туристського маркетингу на ринку підприємств має свої специфічні риси, пов'язані з характером цього ринку.

Ринок підприємств (по Ф.Котлеру ринок товарів промислового призначення) - сукупність осіб і організацій, що закуповують товари і послуги, які використовуються при виробництві інших товарів або послуг.

Виходячи з цього туристський маркетинг місць проживання, громадського харчування та транспорту направлений в першу чергу на ринок виробників туристського продукту.

Цей ринок на відміну від ринку споживачів характеризується:

меншою кількістю покупців;

професіоналізмом покупців;

нееластичним попитом;

попит визначається попитом на туристський продукт. Виходячи з цієї специфіки підприємства виробники туристських послуг будують концепцію туристського маркетингу.

← prev content next →