Правик Ю.М. Маркетинг туризму : підручник / Ю.М. Правик. — К. : Знання, 2008. — 303 с. — (Вища освіта XXI століття). Частина 2

12.2. Аналіз проблеми і вибір методу вирішення завдання на етапах розробки рекламної кампанії

Відомо, що реклама є одним із способів збільшення обсягу продажу товарів і послуг шляхом передачі інформації про товари і послуги потенційним покупцям. Зміна обсягу продаясу товарів і послуг є наслідком взаємодії різних процесів, якими супроводжується торгова операція між продавцями і покупцями. Тому для з’ясування механізму такої взаємодії розглянемо ці основні процеси.

Торгова операція між продавцем і покупцем товарів і послуг супроводжується трьома основними процесами'.

— перенесенням інформації про товари і послуги від продавців до потенційних покупців;

— переміщенням товарів і послуг від продавця до покупця;

— переміщенням фінансових коштів від покупців до продавців товарів і послуг.

Особливість згаданих вище процесів полягає в тому, що всі вони взаємопов’язані і впливають один на одного. Зокрема, від кількості та якості інформації про товари і послуги залежать як швидкість продажу, так і їхня вартість. З іншого боку, вартість товарів і послуг істотно впливає як на швидкість продажу, так і на швидкість передачі інформації про цей товар (послугу).

Слід зазначити, що, якщо процес передачі товарів або послуг від продавця до покупця без відповідного переміщення фінансових коштів суперечить визначенню торгової операції, то процес передачі товарів або послуг без попередньої передачі, необхідної для покупця інформації (призначення, ціна, якість тощо), також не є реальним. Отже, процесу здійснення купів- лі-продажу товарів або послуг завжди передує процес передачі покупцеві певної інформації про товар або послугу.

Необхідність переміщення товарів або послуг на ринок в умовах ясорсткої конкуренції стимулює роботу компаній, які про

понують товари і надають послуги, вишукувати і застосовувати нові та ефективніші способи передачі інформації. Зокрема, традиційні методи передачі рекламної інформації доповнилися застосуванням телебачення, Інтернету тощо. Відповідно зросли витрати на передачу цієї інформації. Збільшення витрат викликало необхідність в аналізі їх ефективності й оптимізації.