Правик Ю.М. Маркетинг туризму : підручник / Ю.М. Правик. — К. : Знання, 2008. — 303 с. — (Вища освіта XXI століття). Частина 2

12.1. Основні принципи реклами в туристичному бізнесі

Основні принципи реклами — правдивість, достовірність, етичність. Неприпустимою за своїм характером є реклама:

— недостовірна, яка містить дані, що не відповідають дійсності;

— неправдива, за допомогою якої рекламодавець свідомо вводить в оману споживача реклами;

— неетична, яка ганьбить честь, гідність і ділову репутацію якоїсь фізичної або юридичної особи, державну символіку, об’єкти культури, історії тощо.

Туристичні компанії не можуть обійтися без реклами як самої компанії, так і її товарів та послуг, тому розробляють низку рекламних заходів на підтримку розробленого туру, які містять рекламу в газетах, на радіо та в Інтернеті.

У сучасному світі глобальної комп’ютеризації просто необхідно використовувати сучасні технологічні ресурси. Одним з таких ресурсів є всесвітня мережа Інтернет — найлегший спосіб отримання інформації з будь-якої точки земної кулі. Нині жодна туристична фірма не може обійтися без Інтернету. Погода, ціни, опис готелів, умови договорів, документи, необхідні для отримання візи, — все це можна знайти на сайтах різ- , них туристичних компаній. За допомогою таких компаній, як ITMS (Internet Travel Mail Service), CLUB TS (Club Tour Server), туристична фірма може розсилати зразки туристичних програм на сайти інших компаній і виступати як туроператор. На своїх сайтах туристична компанія має змогу розміщати ту інформацію, що може знадобитися туристові, тобто інформацію про саму фірму, тури, які вона пропонує, послуги, що пропонує фірма тощо.

Потрібно зазначити, що багато туристичних фірм випускають буклети, пов’язані з їх власними проектами, для більшого залучення туристів до цих послуг. Усі буклети надруковані на красивому якісному папері, що показують пошану до клієнтів.

Охарактеризуємо рекламну діяльність однієї з провідних туристичних компаній м. Києва — ТК “Сага”. Так, практично всі рекламні буклети цієї компанії містять інформацію двома мовами: російською й англійською. Крім рекламних буклетів, інформації про себе у всесвітньо відомій системі Інтернет, туристична фірма “Сага” розміщує рекламу на телебаченні та у друкарських виданнях. Найбільшу перевагу в рекламуванні своїх послуг компанія віддає таким журналам, як “Mandry”, “Вояж”, “Едем в отпуск”, “Международньїй туризм”, “Телегід” і газета “Aviso”. Так, для рекламування туру “Ханой — Дананг

— Хойан — Ханой" компанія надала перевагу газеті “Aviso”. Рекламне звернення, розміщене в цій газеті, було простим, коротким, таким, що привертає увагу читачів. Завдяки своїй оперативності, повторюваності, широті охоплення ринку преса є одним з найефективніших засобів розповсюдження реклами, тому ТК “Сага” найчастіше користується послугами преси для рекламування своїх послуг.

Телебачення має широкі можливості цілеспрямовано впливати і викликати бажану відповідну реакцію глядачів. Телебачення охоплює широке коло глядацької аудиторії. Важливим чинником у рекламі є фірмовий стиль компанії.

— набір кольорових, графічних, дизайнерських постійних елементів, які забезпечують візуальну і смислову єдність туристичного продукту (послуг), всієї результатної від фірми інформації, її внутрішнього та зовнішнього оформлення. Елементами фірмового стилю компанії є: товарний знак, фірмовий шрифтовий напис (логотип), фірмовий блок, фірмове гасло (слоган), фірмові кольори.

Туристична фірма “Сага”, наприклад, розробила свій власний фірмовий стиль, який дає можливість споживачеві швидко і безпомилково знайти продукт фірми. Також для стимулювання продажу туру “Ханой — Дананг — Хойан — Ханой” ТК “Сага” застосовує систему знижок. Керівництво компанії мотивує раціональність вживаної системи знижок тим, що кожен постійний клієнт повторно купить путівку в цієї фірми і матиме 10-відсоткову знижку. До того ж передбачається, що кожен десятий клієнт є для фірми постійним (на планований рік). Тоді очевидно, що на кожну путівку знижка становить 1 %.

Розрахунок рекламної кампанії:

Радіо:

— виходи впродовж 1 місяця = 890 дол. США;

— знижка за прайс-листом — 10 % = 90 дол. США;

— вартість прокату зі знижкою = 800 дол. США;

— вартість виробництва 30-секундного художньо-ігрового ролика — 120 дол. США.

Разом витрат, на розміщення реклами на радіо = 920 дол. США.

Газета:

— розміщення в газеті площею 144 кв. см = 108 дол. СИТА;

— реклама в 4 номерах підряд впродовж 1 місяця = 432 дол. США;

— з урахуванням одноразової оплати знижка 5 % = 21,6 дол. США.

Разом витрат на розміщення реклами в газеті = 410,4 дол. США.

Інтернет:

— 14 рекламних розсилок за допомогою Інтернету — 24 дол. США.

Разом витрати на рекламну кампанію становитимуть 1354,4 дол. США.

Вибравши засоби реклами, за допомогою яких проводиться реклама туристичного продукту, і розрахунок витрат на рекламу, побудуємо графік проведення рекламної кампанії (табл. 12.1).

Отже, з проаналізованого вище видно, що туристична компанія “Сага” активно просуває свої послуги за допомогою різних видів реклами.

Для з’ясування найефективніших видів реклами, компанія опитує клієнтів, які відвідали фірму, і зіставляє дані за витратами на рекламу з даними за виручкою від реалізації туру за рекламоносіями.

Спосіб рекламиБерезень 2007 р.
123456789101112131415161718192021222324252627282930
На радіо
У газеті “Aviso”
В Інтернеті