Правик Ю.М. Маркетинг туризму : підручник / Ю.М. Правик. — К. : Знання, 2008. — 303 с. — (Вища освіта XXI століття). Частина 2

12.3. Розроблення рекламної кампанії просування туристичного продукту

Основним “двигуном” послуг, що надаються, є реклама — форма безперервного зв’язку між туристичним продуктом і споживачем. Для реклами використовуються засоби масової інформації (преса, радіо) і особливо друкований матеріал, такий як каталоги, брошури, афіші.

Мета розробленої реклами — привернути увагу, викликати зацікавленість, передати інформацію споживачеві і змусити діяти його певним чином (зв’язатися з турагентом, запитати подальшу інформацію).

Риси реклами характеризуються специфікою її товару (туристичних послуг):

— туристична реклама несе велику відповідальність за істинність і точність запропонованих з її допомогою повідомлень;

— послуги, які на відміну від традиційних товарів не мають постійної якості, смаку, пріоритетного розвитку потребують таких функцій реклами, як інформування і пропаганда;

— специфіка туристичних послуг допускає необхідність використання зорових елементів (фотоматеріали, картини).

Для проведення успішної рекламної кампанії працівники відділу маркетингу туристичних компаній диференціюють ринок споживачів.

Виокремлюють три категорії партнерів і групи населення потенційних споживачів реклами, які:

1) відчувають необхідність у предметі реклами, шукають інформацію, тобто в цій групі вже сформована позитивна установка на предмет реклами з різних джерел;

2) перебувають у стані байдужості або невизначеності щодо предмета реклами;

3) відчувають потребують у рекламі, але з деяких причин негативно ставляться до її предмета.

Інтереси туристичної компанії полягають у тому, щоб перетворити ці 3 категорії споживачів з потенційних на реальні. У першому випадку необхідно просто поінформувати (підтримуюча реклама), у другому — сформувати думку (стимулююча реклама), у третьому — вплинути якнайбільше, щоб зламати .наявний стереотип (конверсійна реклама). У будь-якому випадку реклама повинна активізувати споживача, викликати у нього реакцію у відповідь, спонукати його до дій.