Облік на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства: Навч. посіб. / Л.В. Нападовська, А.В. Алексєєва, О.А. Бакурова. О.Г. Веренич. Ш. Морозова, А.П. Шаповалова, В.М. Горностаєва; та заг. ред. Л.В. Нападовської. - К.: Київ. над. торг.-екон. ун-т,

6.8. Облік доходів за операціями з цільового фінансування

Підприємства можуть одержувати кошти фінансування заходів цільового призначення. Кошти цільового фінансування і цільових надходжень можуть надходити як субсидії, асигнування з бюджету та позабюджетних фондів, цільові внески фізичних і юридичних осіб тощо.

Відповідно до П(С)БО 15 "Дохід" цільове фінансування не визнається доходом доти, поки не існує підтвердження того, що воно буде отримане та підприємство виконає умови щодо такого фінансування.

Отримане цільове фінансування визнається доходом протягом тих періодів, в яких були зазнані витрати, пов'язані з виконанням умов цільового фінансування.

Для обліку інформації про наявність та рух коштів, отриманих для здійснення заходів цільового призначення, використовується рахунок 48 "Цільове фінансування і цільові надходження", за кредитом якого відображаються кошти цільового призначення для фінансування визначених заходів, за дебетом - використані суми за визначеними напрямами, визнання їх доходом, а також повернення невикористаних сум.

Цільове фінансування, що отримане як компенсація витрат (або збитків), яких вже зазнало підприємство, або з метою негайної фінансової підтримки підприємства без майбутніх пов'язаних із цим витрат, визнається доходом того періоду, в якому утворилась дебіторська заборгованість, пов'язана з цим фінансуванням.

Приклад 3. Торговельне підприємство нарахувало компенсаційні виплати працівникам, які вони отримують як "чорнобильці" в сумі 6000 грн, в тому числі адміністративному персоналу - 4000 грн, працівникам відділу збуту - 2000 грн.

Облік цільового фінансування, отриманого як компенсація витрат, наведено в табл. 6.13.

Таблиця 6.13 Облік цільового фінансування

Господарська операціяКореспонденція рахунківСума
ДебетКредит
1Нарахування компенсаційних виплат: - адміністративному персоналу - працівникам відділу збуту92

931
661

661
4000

2000
2Відображається дебіторська заборгованість бюджету перед підприємством з фінансування компенсаційних виплат377486000
3Визнання суми цільового фінансування доходом у кінці звітного періоду487186000
4Надійшли грошові кошти з бюджету для відшкодування компенсаційних виплат3113776000