Облік на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства: Навч. посіб. / Л.В. Нападовська, А.В. Алексєєва, О.А. Бакурова. О.Г. Веренич. Ш. Морозова, А.П. Шаповалова, В.М. Горностаєва; та заг. ред. Л.В. Нападовської. - К.: Київ. над. торг.-екон. ун-т,

6.9. Облік надзвичайних доходів і витрат

Надзвичайні доходи і надзвичайні витрати виникають у результаті надзвичайних подій.

Надзвичайна подія відповідно до П(С)БО-3 розглядається як подія або операція, яка відрізняється від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному періоді.

До надзвичайних подій відносяться такі події, як стихійне лихо, аварії, прийняття нових законів, експропріація власності.

До надзвичайних витрат відносяться витрати, які відповідають визначенню надзвичайних:

вартість загиблих та зіпсованих активів;

витрати, пов'язані з аварійно-поновлювальними заходами;

витрати на пошуково-рятувальні роботи;

виплати потерпілим;

витрати на евакуаційні заходи;

витрати на запобігання виникненню втрат від надзвичайних подій

та інші.

Надзвичайні витрати поділяються на три категорії:

1) прямі витрати від події, яка вже здійснилася;

2) витрати, пов'язані з ліквідацією наслідків;

3) витрати, пов'язані з попередженням надзвичайних подій.

На відшкодування надзвичайних витрат до складу надзвичайних доходів відносяться:

відшкодування, отримані від страхових компаній; гуманітарна та технічна допомога; благодійні внески;

фінансування з бюджетів різних рівнів;

інші доходи від подій, які відповідають визначенню надзвичайних. Для відображення надзвичайних доходів у бухгалтерському обліку використовується рахунок 75 "Надзвичайні доходи".

За кредитом рахунку 75 "Надзвичайні доходи" відображається визнання доходів від надзвичайних подій, за дебетом - списання на фінансові результати.

Для відображення надзвичайних витрат у бухгалтерському обліку використовується рахунок 99 "Надзвичайні витрати", за дебетом якого відображається нарахування витрат від надзвичайних подій, за кредитом - списання на фінансові результати.

Характеристика субрахунків до рахунка 75 "Надзвичайні доходи" і 99 "Надзвичайні витрати" наведено в табл. 6.14.

Таблиця 6.14

Характеристика субрахунків до рахунка 75 "Надзвичайні доходи" і 99 "Надзвичайні витрати"

№ субрахНазва субрахункаХарактеристика
751Відшкодування збитків від надзвичайних подійВідображається сума відшкодування втрат від надзвичайних подій, включаючи відшкодуван­ня витрат на попередження втрат від надзвичайних подій
752Інші надзвичайні доходиВідображається дохід від інших подій або операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій
991Втрати від стихійного лихаВедеться облік втрат від стихійного лиха (повінь, землетрус та ін.)
992Втрати від техногенних катастроф і аварійВедеться облік втрат, понесених підприєм­ством від техногенних катастроф і аварій, які трапилися на самому підприємстві й іншому підприємстві
993Інші надзвичайні витратиВедеться облік втрат від інших надзвичайних подій
Облік надзвичайних доходів і витрат торговельних підприємств та підприємств ресторанного господарства наведено в табл. 6.15.

Таблиця 6.15 Облік надзвичайних доходів і витрат

пор.Зміст операціїКореспонденція рахунківСума, грн
ДебетКредит
1Визнано дохід в сумі нарахованого страхового відшкодування377755000
2Отримано страхове відшкодування311377 5000
3Надійшла гуманітарна допомога, благодійні внески: - грошовими коштами;317511000
- іншими активами20,28,22751200
4Визнано дохід в сумі отриманого фінансування з державного бюджету311755000
5Отримано державну допомогу необоротними активами: 5.1) відображено надходження допомоги;10, 11, 12693000
5.2) визнано дохід у сумі нарахованої амортизації6975125
6Визнано дохід у сумі матеріалів, отриманих від ліквідації основних засобів у результаті надзвичайних подій2075220
7Списання надзвичайних доходів на фінансові результати7579411245
8Списується залишкова вартість загиблих від надзвичайних подій необоротних активів9910,11,1215000
9Списується знос загиблих необоротних активів1310,11,1210000
10Списується сума переоцінки, що відноситься до загиблих необоротних активів4234411200
11Вартість витрат сторонніх організацій, пов'язаних з аварійно-відновлювальними заходами9963, 377500
12Списані витрати на фінансовий результат7949915500