Облік на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства: Навч. посіб. / Л.В. Нападовська, А.В. Алексєєва, О.А. Бакурова. О.Г. Веренич. Ш. Морозова, А.П. Шаповалова, В.М. Горностаєва; та заг. ред. Л.В. Нападовської. - К.: Київ. над. торг.-екон. ун-т,

4.3. Документування та облік сировини, товарів та готової продукції на виробництві

Облік товарів, сировини та готової продукції на виробництві ведуть матеріально відповідальні особи: завідуючий виробництвом або бригада матеріально відповідальних осіб. До складу бригади входять завідуючий виробництвом (шеф-кухар), його замісник, повари, помічник повара, роздавальниці, контролери-касири та інші особи.

Товари і сировину оприбутковують на підставі накладної на відпуск товарів з комори, товаротранспортної накладної та інших Документів. Оприбуткування здійснюють за кількістю і вартістю. Облік товарів і сировини ведеться за матеріально відповідальними особами у вартісному вираженні.

Виконання виробничої програми обумовлює необхідність проведення розрахунків сировини і товарів за видами та кількістю, а також визначення кількості сировини і товарів за найменуваннями, яка повинна надходити з комори та з інших джерел.

Для забезпечення надходження сировини і товарів на виробництво з комори підприємства ресторанного господарства завідуючий виробництвом складає план-меню і вимогу до комори.

При відсутності комори сировина і товари можуть надходити безпосередньо на виробництво. У такому випадку матеріально відповідальні особи - працівники виробництва (кухні) повинні вести кількісно-вартісний облік сировини і товарів. Документами, що свідчать про надходження сировини і товарів, можуть бути товаротранспортні накладні, накладні, закупівельні акти.

Облік сировини і товарів на виробництві (кухні) - ведуть за цінами продажу в грошовому вираженні (за сумою) за кожною матеріально відповідальною особою. Матеріально відповідальні особи ведуть облік оприбуткування сировини і товарів, а також списання реалізованих готових виробів з під звіту за обліковими цінами сировини. Облікові ціни сировини визначають у калькуляційних картках і використовують для контролю списання вартості використаної сировини на виробництво. Сировину і товари оприбутковують матеріально відповідальні особи за масою брутто (масою необробленої сировини), напівфабрикати - за масою нетто.

Облікові ціни сировини і товарів у коморі і у виробництві підприємства можуть бути різними. Наприклад, відповідно до наказу про облікову політику підприємства у коморі обліковою ціною сировини і товарів є первісна вартість, а у виробництві - ціна продажу. У такому випадку, якщо облікові ціни комори і виробництва не збігаються, при надходженні сировини і товарів у виробництво у накладній вказують обидва види облікових цін і вартість сировини за такими цінами.

Надходження сировини і товарів та їх використання на виробництві готової продукції відображують записами за дебетом рахунку 23 "Виробництво" та за кредитом субрахунків 281 "Товари на складі", 201 "Сировина і матеріали", 631 "Розрахунки з вітчизняним постачальниками і підрядниками.", 372 "Розрахунки з підзвітними особами" та іншими на підставі первинних документів. Якщо облікові ціни виробництва і комори неоднакові, та у випадку, коли товари надходять від виробника або від підзвітної особи, на суму націнки підприємства кредитують субрахунок 285 "Торгова націнка".

Для синтетичного обліку витрат виробництва на виготовлення власної готової продукції у виробництві (на кухні) використовують рахунок 23 "Виробництво". За дебетом рахунку 23 "Виробництво" відображають прямі матеріальні, трудові та інші прямі та загальновиробничі витрати, а за кредитом — фактичну собівартість виробленої продукції.

Якщо підприємства ресторанного господарства витрати на Биробництво готової продукції (страв, кулінарних, кондитерських виробів) групують за елементами і статтями калькуляції відповідно до Методичних рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт, послуг) (наказ Держкомпромполітики від 02.02.2001 р. № 47), то у такому випадку підприємства самостійно встановлюють перелік і склад статей калькулювання собівартості продукції і відображають на рахунках використання матеріальних, трудових та інших ресурсів на виготовлення готової продукції. Облік витрат на виготовлення продукції відображують за дебетом рахунку 23 "Виробництво" в кореспонденції з кредитом рахунків 20 "Виробничі запаси", 66 "Розрахунки з оплати праці", 65 "Розрахунки за страхуванням", 91 "Загальновиробничі витрати" тощо. Непрямі витрати, пов'язані з виробництвом продукції, відображують на рахунку 91 "Загальновиробничі витрати", які за допомогою методів розподілу включають до собівартості виготовленої продукції. Дебетове сальдо рахунку 23 "Виробництво" показує вартість залишків сировини, яка не пройшла технологічну обробку, напівфабрикатів, які не реалізовані та знаходяться на виробництві (на кухні). Аналітичний облік витрат виробництва ведуть по кожному виробництву і матеріально відповідальній особі.

Порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку витрат на виробництво продукції на підприємстві ресторанного господарства розглянемо на умовному прикладі.

Приклад. На підприємстві на виробництво продукції (страв) було використано сировини і товарів на 4000 грн, витрати на заробітну плату, пов'язані з виготовленням страв, становили 2000 грн; витрати на соціальні відрахування - 500 грн; інші прямі витрати — 100 грн; загально виробничі витрати - 1000 грн. Собівартість готової Продукції становила - 3600 грн.

Облік витрат на виробництво продукції та формування

фактичної собівартості наведено в табл. 4.4.

Таблиця 4.4

Облік витрат на виробництво готової продукції

№ порЗміст операціїКореспонденція рахунківСума, грнПодатковий облік
ДебетКредитВаловий ДОХІДВалові витрати
1Використання виробни­чих запасів і товарів на виробництво готової продукції23201 2814000
2Нарахування заробітної плати робітникам за виготовлення готової продукції236620002000
3Нарахування внесків до фондів пенсійного і соціального страхування2365500500
4Відображення витрат на послуги, надані іншими підприємствами2363100100
5Включення загально-виробничих витрат до собівартості готової продукції23911000
6Оприбуткування готової продукції26233600