Облік на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства: Навч. посіб. / Л.В. Нападовська, А.В. Алексєєва, О.А. Бакурова. О.Г. Веренич. Ш. Морозова, А.П. Шаповалова, В.М. Горностаєва; та заг. ред. Л.В. Нападовської. - К.: Київ. над. торг.-екон. ун-т,

3.3. Облік реалізації товарів

Реалізацію товарів підприємства роздрібної торгівлі здійснюють за наступними видами:

• продаж товарів зі сплатою готівки до каси підприємства (за готівку);

• продаж товарів дрібним оптом;

• продаж товарів через дрібнороздрібну мережу;

• продаж товарів із розстрочкою платежу;

• продаж товарів за договором комісії;

• продаж товарів за замовленнями покупців та вдома у покупців;

• продаж товарів поштою;

• продаж через Інтернет-магазин тощо.

3.3.1. Облік реалізації товарів за готівку

Реалізація товарів на підприємствах роздрібної торгівлі здійснюється переважно за готівкові розрахунки з використанням реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та товарно-касових книг. Розрахунки із застосуванням РРО згідно із Законом України від 01.06.2000 р. № 1776 "Про внесення змін до Закону України "Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".

Суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють розрахункові операції в готівковій формі, зобов'язані:

усі розрахунки за готівку здійснювати через РРО, які повинні бути зареєстровані ДПА, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи з роздрукуванням відповідних розрахункових документів; вести книгу РРО та книгу обліку розрахункових операцій, складати звіт по операціях, які здійснюються на РРО; складати звітність по операціях на РРО і подавати в податкові органи (не пізніше 15-го числа місяця наступного за звітним);

забезпечувати зберігання книги РРО та звітності протягом встановленого строку;

реалізовувати товари за наявності цінника на товар у грошовій одиниці України.

Розмір реалізації дорівнює сумі готівки, яка надійшла до каси за продані товари. Суму виручки встановлюють на підставі показників лічильника РРО і одночасно підрахунку чеків у продавців.

Основними документами при реалізації товарів покупцям за готівку є:

фіскальний звітний чек - документ встановленої форми, надрукований реєстратором розрахункових операцій, що містить дані денного звіту, під час друкування якого інформація про обсяг виконаних розрахункових операцій заноситься до фіскальної пам'яті;

прибутковий касовий ордер, який застосовується для оформлення надходження готівки до каси; журнал реєстрації прибуткових касових ордерів (застосовується для реєстрації прибуткових касових документів);

касова книга - документ бухгалтерського обліку встановленої форми, що застосовується для здійснення обліку готівки в касі підприємства;

квитанція, яка видається для підтвердження приймання готівки за підписами головного бухгалтера або особи, уповноваженої керівником підприємства, і касира, вона повинна бути засвідчена печаткою підприємства; книга обліку розрахункових операцій повинна бути прошнурована і належним чином зареєстрована в органах державної податкової служби України; книга містить щоденні звіти, які складаються на підставі відповідних розрахункових документів щодо руху готівкових коштів, товарів;

денний звіт - це документ встановленої форми, надрукований реєстратором розрахункових операцій, що містить інформацію про денні підсумки розрахункових операцій, проведених з його застосуванням;

контрольна стрічка - документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій, який містить копії надрукованих цим реєстратором розрахункових документів; розрахункова книжка, яка повинна бути зброшурована та прошнурована, зареєстрована в органах державної податкової служби України, що містить номерні розрахункові квитанції, які видаються покупцям у визначених випадках, коли не застосовуються реєстратори розрахункових операцій. Величина доходу від реалізації товарів для підприємств роздрібної торгівлі визначається за сумою виручки, одержаної від продажу товарів. Згідно з п. 6.1.П(С)БО 15 не визнаються доходом суми ПДВ, акциза й інших податків та обов'язкових платежів, які належать перерахуванню в бюджет, тощо.

Особливістю роздрібної торгівлі є те, що передача ризиків і вигод, пов'язаних з правом власності на товар, збігається з моментом його передачі покупцю, а отже - отриманням грошових коштів. Виняток становить реалізація товару з відстроченням платежу, коли право власності на товари переходять у розпорядження покупця, після повного розрахунку.

Підставою для відображення в обліку операцій по реалізації товарів є звіт касира і товарні звіти матеріально-відповідальних осіб (із прикладеними прибутково-видатковими документами). Аналітичний облік реалізації товарів у роздріб ведуть за місцями їх продажу і торговельному підприємству в цілому.

З метою фінансового обліку реалізації товару Планом рахунків бухгалтерського обліку передбачені наступні рахунки: рахунок 70 "Дохід від реалізації" та 28 "Товари" і субрахунки: 282 „Товари в торгівлі", 283 "Товари на комісії", 282 "Тара під товарами", 285 "Торгова націнка", 702 "Дохід від реалізації товарів" та 704 "Вирахування з доходу".

Облік реалізації товарів у роздрібній торгівлі за готівку наведено в табл. 3.8.

Таблиця 3.8 Облік реалізації товарів за готівку

№. пор.Зміст операціїКореспонденція рахунківСума, грнПодатковий облік
ДебетКредитВаловий дохідВалові витрати
1Отримана в касу виручка від реалізації товарів за готівку (через РРО)301702150000125000
2Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ від суми реалізації товарів70264125000
3Відображена собівар­тість реалізованого товару902282105000п. 5.9 Закону про прибуток
4Наприкінці звітного періоду списано торгову націнку на реалізовані товари (суму визначено за розрахунком )28528245000
5Укінці звітного періоду списана собівартість реалізованих товарів на фінансові результати791902105000_
6Наприкінці звітного періоду списано чистий дохід від реалізації на фінансові результати702791125000
3.3.2. Облік реалізації товарів у дрібнороздрібній торгівлі

Об'єктами дрібнороздрібної торгівлі є кіоски, палатки, павільйони для сезонного продажу товарів, торгові автомати та автомаг&зини, автокафе, автоцистерни, лавки - спеціальне технологічне обладнання, лотки, столики тощо.

Документальне оформлення продажу товарів через дрібнороздрібну мережу залежить від статусу об'єкта:

• окремий суб'єкт підприємницької діяльності;

• структурний підрозділ торговельного підприємства.

Документальне оформлення реалізації товару такий суб'єкт підприємницької діяльності здійснює на загальних умовах з окремими особливостями щодо використання РРО та переліку товарів, дозволених для реалізації в такій мережі.

У разі організації дрібнороздрібної торгівлі через мережу, яка с структурним підрозділом торговельного підприємства, документальне оформлення передачі товару під звіт продавцю здійснюють шляхом оформлення прибутково-видаткової накладної на переміщення товару до місця продажу, здаванням виручки та залишків товару наприкінці дня в головне підприємство.

За рішенням керівника підприємства матеріально відповідальна особа підприємства дрібнороздрібної торгівлі може бути звільнена від складання товарного звіту.

Облік реалізації через дрібнороздрібну мережу наведено в табл. 3.9.

Таблиця 3.9 Реалізація товарів через дрібнороздрібну мережу

№ пор.Зміст операціїКореспонденція рахунківСума, грнПодатковий облік
ДебетКредитВаловий дохідВалові витрати
1Видано товари зі складу в j дрібнороздрібну мережу на і підставі видаткової накладної2822815000-
2Отримано в касу підприємства виручку від реалізації товарів через дрібнороздрібну мережу30170248004000
3Відображено собівартість реалізованих товарів9022824800п. 5.9 Закону про прибуток
4Повернуто нереалізовані товари на склад281282200
5Нарахування податкового зо­бов'язання з ПДВ702641800
6Списано торговельну націнку на реалізовані товари2852821680
3.3.3. Облік реалізації товарів дрібним оптом

Це форма реалізації товарів окремим організаціям і установам (дошкільним дитячим установам, дитячим будинкам, школам, лікарням тощо). Підставою для такого відпуску є лист-вимога покупця і розпорядження керівника торговельного підприємства, на підставі яких бухгалтерія виписує рахунок-фактуру. Оплата проводиться за безготівковий розрахунок платіжним дорученням або готівкою через касу торговельного підприємства. Відпуск товарів здійснюється за довіреністю після оплати рахунків і оформлюється видатковою накладною.

Вартість реалізованих дрібним оптом товарів включають в обсяг роздрібного товарообігу, який впливає на розрахунок торговельної націнки на реалізовані товари, собівартість реалізованих товарів і на визначення чистого доходу від реалізації товарів у роздрібній торгівлі. Облік реалізації товарів дрібним оптом наведено в табл. 3.10.

Таблиця 3.10 Облік реалізації товарів дрібним оптом

№ пор.Зміст операціїКореспонденція рахунківСума,грнФінансовий облікПодатковий облік
ДебетКредитВаловий дохідВалові витрати
1Внесено покупцем попередню оплату з поточного рахунку за товар31168160005000
2Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ згідно з податковою накладною6436411000
3Визнано дохід від реалізації товарів І на підставі накладної на відпуск товарів3617026000
4Відображено суму ПДВ без включення до податкових зобов'язань7026431000
5Відображено собівартість реалізованих товарів9022824200п. 5.9 Закону про
6Здійснено залік заборгованості6813611000прибуток
7Наприкінці звітного періоду:
1) списано торговельну націнку на реалізовані товари;2852821800
2) списано собівартість реалізованих товарів на фінансовий результат;7919024800
3) списано дохід на фінансовий результат7027915000
3.3.4. Облік реалізації товарів поштою

Це форма роздрібної торгівлі виключно непродовольчими товарами за межами магазину за каталогами, проспектами, оголошеннями або за іншими рекламними проспектами. Особливістю продажу товарів поштою є те, що безпосередній передачі підприємством поштового зв'язку вибраного товару покупцю (замовнику) передує вибір товару та його замовлення.

Продаж товарів поштою здійснюється на основі таких двох форм оплати, які обумовлюють особливості організації і обліку такого продажу:

а) на основі передоплати (поштовим переказом або на поточний банківський рахунок роздрібного підприємства);

б) накладним платежем (покупець сплачує кошти за товар у момент його отримання поштою).

Існує цілий перелік товарів, не дозволених пересилати поштою, до яких, зокрема, відносяться: вогнепальна та холодна зброя, токсичні, радіоактивні та наркотичні речовини тощо. Перелік таких товарів обумовлений Постановою КМУ "Про затвердження правил надання послуг поштового зв'язку" від 17.08.2002 р. № 1155.

Для здійснення торгівлі поштою підприємству необхідно укласти договір з відділенням поштового зв'язку. Договірним документом між продавцем і покупцем є заява-замовлення, форма якої затверджена в додатку до Правил надання послуг поштового зв'язку.

Покупець (замовник) у відділенні поштового зв'язку заповнює заяву-замовлення у 2-х примірниках (один із яких залишається у покупця, а другий - відправляється на адресу продавця заказним листом або іншим способом). Термін виконання замовлення визначається продавцем самостійно, але він не повинен перевищувати 5 робочих днів з дня отримання заяви-замовлення і до передачі товару поштою покупцю. Продавець повинен вкласти в поштове відправлення разом з товаром перший примірник товарного чека, який підтверджує факт купівлі товару, гарантійні документи (технічний паспорт, гарантійний талон, рахунок-фактуру або опис товару: назва, ціна тощо).

Основною проблемою обліку реалізації товарів поштою є встановлення моменту реалізації товару. У податковому обліку відображення реалізації товару за попередньою оплатою немає жодних особливостей. Валові витрати і податковий кредит з ПДВ оплати поштових послуг відображається за першою подією (в момент здійснення передоплати або оформлення документів про одержання поштових послуг з пересилання).

Облік реалізації товару поштою на умовах передоплати наведено у табл. 3.11.

Таблиця 3.11

Облік реалізації товару поштою на умовах передоплатипор.
Зміст операціїКореспонденція рахунківСума, грнПодатковий облік
ДебетКредитВаловий дохідВалові витрати
1Отримано попередню оплату від покупця31168112 00010 000
2Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ6436412 000
3Передано товари поштовому відділенню28628212 000
4Отримано повідомлення від відділення зв'язку про вручення товару покупцю36170212000
5Відображено суму ПДВ без включення до податкових зобов'язань7026432 000
6Списано торгову націнку на реалізовані товари2852865000
7Відображено собівартість реалізованого товару9022867000
8Здійснено залік заборгованості68136112000
9Відображено вартість послуг поштового відділення по пересилці товару93631500500
10Нараховано податковий кредит з ПДВ641631100
11Наприкінці звітного періоду:
1) списано дохід на фінансовий результат;70279110000
2) списано собівартість товару на фінансовий результат;7919027000
3) списано на фінансовий результат вартість послуг по пересилці товару79193500
Дохід у фінансовому обліку в момент передачі товару на пошту не виникає, а виникає лише після передачі товару поштою покупцю, а отже - передачі усіх вигод і ризиків, пов'язаних з правом власності на товар. У момент передачі поштовому відділенню товару для пересилки його покупцю доцільно обліковувати його на окремому субрахунку "Товари в дорозі" до рахунку 28 "Товари".

Особливість реалізації товарів накладним платежем у тому, що першою подією є відвантаження товару. Однак продавець має право не відображати валові доходи і податкові зобов'язання з ПДВ в момент передачі товару на пошту, оскільки продажу товару ще не відбулось.

Дохід і податкові зобов'язання з ПДВ у продавця виникають лише у момент передачі поштовим відділенням товару покупцю, а отже отримання від нього коштів для передачі їх продавцю.

У бухгалтерському обліку дохід при реалізації накладним платежем також відображається лише після отримання інформації про передачу товару покупцю.

3.3.5. Облік реалізації товарів на замовлення та вдома у покупця

Продаж: товарів на замовлення - це форма роздрібної торгівлі товарів згідно з якою покупець попередньо замовляє товар безпосередньо на підприємстві, по телефону або через торгового агента і отримує товари в обумовлений час і в обумовленому місці.

Продаж товарів вдома у покупця - це форма роздрібної торгівлі уповноваженим представником суб'єкта господарювання вдома у покупця, за місцем його роботи чи відпочинку тощо, як за попереднім запрошенням покупця, так і без попереднього його запрошення.

Облік реалізації товару поштою накладним платежем наведено у табл. 3.12.

Таблиця 3.12 Облік реалізації товару накладним платежем

№ пор.Зміст операціїКореспонденція рахунківСума, грнПодатковий облік
ДебетКредитВаловий дохідВалові витрати
1Передано товари поштовому відділенню28628212000
2Отримано повідомлення від відділення зв'язку про вручення товару покупцю36170212000
3Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ7026412000
5Списана сума торгової націнки2852865000
6Отримано кошти від покупця3113611200010000
7Відображено собівартість реалізованого товару9022867000
8Відображено вартість послуг поштового відділення по пересилці товару93631500500
9Нарахований податковий кредит по ПДВ641631100
10Наприкінці звітного періоду:
1) списано дохід на фінансовий результат;70279110000
2) списано собівартість товару на фінансовий результат;7919027000
3) списано вартість послуг по пересилці товару79193500
Продаж товарів за замовленням та вдома у покупця регламентується Правилами продажу за замовленням від 29.03.1999 р. № 199. Продаж товарів за такою формою здійснюється на основі відповідним чином складеного замовлення у двох примірниках (один передається покупцю, а другий - залишається у продавця). У випадку оплати замовлення покупцем (частково або повністю) на замовленні робиться відповідна помітка, яка завіряється штампом та підписом уповноваженої особи. За місцем приймання замовлення доцільно вести Книгу приймання та виконання замовлення.

У момент продажу товару уповноважена особа виписує товарний чек (у двох примірниках: перший передається покупцеві, а другий - залишається у продавця). При продажу товару, на який встановлено гарантійний термін, покупцю надається технічний паспорт. За вимогою продавець зобов'язаний надати покупцю для ознайомлення супровідні документи, які підтверджують якість товару.

Приклад 4. Підприємство отримало замовлення на придбання телевізора (з доставкою додому), вартість якого становить 2400 гри (у тому числі ПДВ 400 грн). Вартість послуг по доставці і обслуговуванню - 60 грн (у тому числі ПДВ 10 грн. Покупець здійснив попередню оплату у розмірі 50% вартості товару, а також повністю оплатив доставку. Отримавши від продавця телевізор покупець здійснив другу половину платежу (у розмірі 50% вартості телевізора). Облік операцій з продажу товарів за замовленням наведено у табл. 3.13.

Таблиця 3.13 Облік реалізації товарів за замовленням покупця

№ пор.Зміст операціїКореспонденція рахунківПодатковий облік
ДебетКредитСума, грнВаловий дохідВалові витрати
1Отримано попередню оплату за товари у розмірі 50% вартості товару30168112001000
2Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ643641200
3Отримано попередню оплату за послуги з доставки товару3016816050
4Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ64364110
5Товар передано покупцю з визнанням доходу від реалізації36170224001000
6Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ702641200
7Відображено дохід від надання послуг36170360
8Відображено суму ПДВ без включення до податкових зобов'язань: - по попередній оплаті за товар; - - по попередній оплаті за послуги702

703
643

643
200

10
9Здійснено залік заборгованості6813611260
10Отримано 50% вартості товару Відображено собівартість товару3013611200
119022821600
12Списано торгову націнку на реалізований товар285282800
13Відображено собівартість послуг9032330
14Наприкінці звітного періоду:
1) списано дохід за реалізований товар на фінансовий результат;7027912000
2) списано дохід за надані послуги на фінансовий результат:70379150
3) списа3) списано собівартість товару на фінансовий результат;7919021200
4) списано собівартість послуг на фінансовий результат79190330
Приклад 5. Підприємство здійснило продаж продовольчих товарів вдома у покупця на загальну суму 240 грн. (у тому числі ПДВ 40 грн). Вартість послуг по обслуговуванню і доставці товару ЗО грн (у тому числі ПДВ 5 грн).

Облік реалізації товарів вдома в покупця наведено у табл. 3.14.

Таблиця 3.14 Облік реалізації товарів вдома у покупця

Зміст операціїКореспонденція рахунківСума, грнПодатковий облік
№ пор.ДебетКредитВаловий дохідВалові витрати
1Отримано попередню оплату за реалізований товар301681240200
2Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ6436440
3Отримано попередню оплату за надання послуг3016813025
4Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ6436415
5Визнано дохід від і реалізації товарів на підставі накладної на J_ відпуск товарів361702240
6Визнано дохід від реалізації | послуг3617033030
7Відображено суму ПДВ без включення до податкових зобов'язань: 1 - по попередній оплаті за і товар - - по попередній оплаті за послуги702

703
643

643
405
8Відображена собівартість реалізованих товарів902282160
9Списано торгову націнку на і реалізований товар28528230
10Відображена собівартість ; реалізованих послуг9032315
11Наприкінці звітного періоду.
1) списано дохід за реалізований товар на фінансовий результат;702791200
2) списано дохід за надані послуги на фінансовий результат;70379125
3) списано собівартість товару на фінансовий результат;791902160
4) списано собівартість послуг на фінансовий результат79190315
3.3.6. Облік реалізації товарів через Інтернет-магазин

Електронна комерція через Інтернет передбачає наявність Інтернет-магазину.

Інтернет-магазин - це спеціалізований Web-сайт з метою просування товарів на ринок для подальшого продажу. Електронний магазин - це форма торгівлі з різноманітними варіантами оплати і постачання товару. В Україні існує три способи здійснення платежів на основі:

- безготівкових розрахунків;

- банківських платіжних карток;

- "електронними грошима" спеціальної платіжної системи Інтернет.

"Електронні гроші" - це еквівалент реальних грошових коштів. Для здійснення покупки через Інтернет-магазин покупець повинен мати в системі "електронний рахунок", поповнений реальними грошовими коштами. Для придбання товару в Інтернет-магазині покупець повинен заповнити на сайті бланк замовлення, підтвердити укладення договору власним електронним підписом і перерахувати продавцю "електронні гроші".

Перші два наведених способи розрахунку за товари - це звичайний вид безготівкового розрахунку. Третій спосіб відрізняється від попередніх двох тим, що електронний рахунок є транзитним на Шляху руху грошових коштів на реальний банківський рахунок. Тому

надходження виручки на електронний рахунок відображають на субрахунку 333 "Грошові кошти в національній валюті в дорозі". Валовий дохід і податкові зобов'язання з ПДВ відображаються по першій події: або в момент відвантаження, або зарахування реальних грошових коштів на банківський рахунок продавця. Облік реалізації товарів через Інтернет-магазин наведено у табл. 3.15.

Таблиця 3.15 Облік реалізації товарів через Інтернет-магазин

№ пор.Зміст операціїКореспонденція рахунківСума, грнПодатковий облік
ДебетКредитВаловий дохідВалові витрати
1Отримана передоплата за товари "електронними грошима"3336811200
2Визнано дохід від реалізації товарів36170212001000
3Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ702641200
4Списано суму торгової націнки на реалізовані товари285282400
5Відображено собівартість реалізованих товарів902282800
6Проведено залік заборгованості6813611200
7Відображено в якості витрат винагороди платіжній системі9333330зо
8Зараховано реальні грошові кошти на банківський рахунок (за вирахуванням винагороди)3113331170
3.3.7. Облік реалізації товарів зі знижкою

Підприємствами роздрібної торгівлі при реалізації товарів покупцям надаються різноманітні знижки. Найчастіше роздрібні підприємства використовують наступні види знижок: сезонні, передсвяткові, накопичувальні, знижки "сконто", спеціальні знижки, дилерські, бонусні, на певну суму товарів та за кількість придбаного товару.

Торговельна знижка з ціни продажу надається у межах раніше встановленої торгової націнки. Порядок надання знижок доцільно затверджувати наказом по підприємству, який повинен містити назву товарів на які надаються знижки, умови одержання знижок, порядок їх обчислення та розмір тощо. Інформація про знижки розміщується у торговому приміщенні на дошці об'яв. У бухгалтерському обліку сума торгової націнки на реалізовані товари з урахуванням наданої знижки розраховується за формулою:

Т„ = Вт х С - З,

де Тн - сума торгової націнки на реалізовані товари;

Вт- вартість продажу товарів, реалізованих у звітному періоді;

С - середній процент торгової націнки, %;

З - сума знижки, наданої покупцям у звітному місяці.

Приклад 6. Підприємство роздрібної торгівлі обліковує товар за цінами продажу. У звітному місяці підприємство реалізувало товарів відповідно на суму 90000 грн. Сума торгової націнки на ці товари становила 46 тис. грн. Товари реалізовані у звітному місяці, а сума наданої знижки становила 6 тис. грн. Облік реалізації товарів з надання торгової знижки наведено у табл. 3.16.

Таблиця 3.16 Облік торгової знижки при реалізації товарів

№ пор.Зміст операціїКореспонденція рахунківСума, грнПодатковий облік
ДебетКредитВаловий дохідВалові витрати
1Отримано від покупця оплату за реалізовані товари і одночасно визнано дохід3017029000075000
2Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ70264115000
3Відображено суму наданих покупцю знижок2852826000
4Списано торгову націнку на реалізовані товари28528240000
6Відображено собівартість реалізованих товарів Наприкінці звітного періоду:90228250000
1) списано дохід на фінансовий результат;70279175000
2) списано собівартість товару на фінансовий _р_езу_льтат79190250000
3.3.8. Облік реалізації товарів за договором комісії

Правове регулювання здійснення комісійної торгівлі як виду діяльності торговельного підприємства розкрито у розділі 1 даного посібника "Загальні умови здійснення торговельної діяльності".

Прийом товарів на комісію від фізичних осіб оформлюється на основі зазначених нижче типових форм первинних документів.

Квитанція, що виписується комісіонером на кожну одиницю товару в 2-х примірниках. Перший примірник квитанції (ф.і-ВТ) видається комітенту, другий примірник - комітентська картка (ф. 2-ВТ) залишається у комісіонера і передається до бухгалтерії. Товарний ярлик (ф. 3-ВТ), у якому вказується найменування товару, ціна реалізації, характеристика товару. Товарний ярлик прикріпляють до товару. Він повинен мати той самий номер, що й квитанція.

У випадку, коли комітентом здається на комісію кілька одиниць

одного найменування товару, то виписується одна квитанція в двох

примірниках, а товарний ярлик заповнюється на кожну одиницю

товару. Квитанція і товарний ярлик є бланками суворої звітності.

Якщо при їх оформленні допущені помилки, то вони з написом

"анульовано" передаються до бухгалтерії разом із товарним звітом.

Цінник складається замість товарного ярлика у випадку прийому

на комісію дрібних речей, у ньому вказується номер квитанції і

ціна реалізації товару. Виправлення в квитанції, товарному ярлику

і ціннику не допускаються. Якщо при складанні їх допущені

помилки, то ці документи погашаються записом "анульовано" і

складаються нові примірники цих документів (разом з товарним

звітом до бухгалтерії здаються як правильно оформлені, так і

анульовані документи). Щодо товарів, які були у вжитку,

необхідно вказати на дефекти і гарантійний термін експлуатації.

Оціночна-здавальна відомість складається фахівцем-оцінювачем у

2-х примірниках, перший з яких подається до бухгалтерії, а другий

- передається матеріально відповідальній особі.

Документальне оформлення продажу комісійних товарів

У випадку продажу товарів, прийнятих на комісію від фізичних осіб, комісіонер складає такі документи:

- товарний чек (виписує продавець у 2-х примірниках), у якому повинно бути указано найменування торгового підприємства,

номер товарного ярлика, найменування товару, гарантійний термін зберігання, ціна реалізації, дата продажу, прізвище продавця; товарний чек подається покупцем касиру при оплаті товару, другий примірник товарного чека залишається у матеріально відповідальної особи;

_ касовий чек, яким оформляють одержання коштів від покупця, передають покупцю разом з товарним чеком, обидва документи погашають штампом "сплачено";

- реєстр товарних чеків, який щодня складають на підставі погашених товарних чеків; результати записів у реєстрі звіряють з показниками РРО і касового звіту, реєстр із прикладеними до нього товарними чеками передається до бухгалтерії;

- реєстр інших примірників квитанцій (комітентських карток) (складають у двох примірниках) містить розпорядження керівника про виплату грошей комітенту, передається в касу під розписку касира на другому примірнику реєстру; другий примірник квитанції (комітентської картки) зберігають у касі до моменту розрахунків із комітентом, а при одержанні коштів за проданий товар комітент повертає касиру перший примірник квитанції і розписується на другому примірнику (комітентській картці) про одержання коштів; обидва примірники квитанції здають в бухгалтерію разом із касовим звітом, де його погашають штампом "погашено".

Оцінка і переоцінка товарів, прийнятих на комісію

Ціна на товар, прийнятий на комісію, встановлюється комітентом за домовленістю з комісіонером у розмірі не вище його ринкової вартості.

При визначенні ціни реалізації товару необхідно врахувати, що комісіонер нараховує податкове зобов'язання з ПДВ:

- з повної вартості товару (для нових товарів);

- з суми комісійної винагороди (при реалізації товару, що був у вжитку).

Приклад 7. Здано на комісію новий товар. Комітент повинен одержати за реалізований товар 600 грн, а комісійна винагорода 10 % становить 60 грн. У цьому випадку ціна реалізації становитиме:

600+120*+60+12**=792 грн;

* 120= 600x20:100 (сума ПДВ з вартості нового товару); ** 12= 60x20:100 (сума ПДВ з комісійної винагороди).

Приклад 8 (на основі даних з прикладу 7). Здано на комісію товар, що вже був у вжитку. У цьому випадку ціна реалізації становитиме:

600 + 60+ 12***= 672 грн. *** 12=60 х20:100 (сумаПДВ з комісійної винагороди).

Товар може бути реалізований за ціною нижчою, ніж: була узгоджена з комітентом. У цьому випадку, комісіонер зобов'язаний відшкодувати комітенту різницю вартості товару.

Товар може бути реалізований за ціною вище тієї, що була узгоджена з комітентом. У цьому випадку різниця вартості товару нараховується на користь комітента, якщо інше не обговорено в договорі. Строк реалізації товару, прийнятого на комісію, встановлено 60 календарних днів.

У випадку, якщо товар не реалізований протягом 60 днів, ціна його може бути знижена до розміру, узгодженого з комітентом. При неявці комітента для переоцінки товару, комісіонер має право самостійно знизити ціну в таких розмірах:

- на 30% встановленої вартості, якщо товар не реалізований протягом 60 днів;

- на 40% залишкової вартості після першої уцінки, якщо товар не реалізований у наступні після уцінки 15 календарних днів.

Якщо товар не реалізований протягом 15 днів після другої уцінки, комісіонер має право зняти цей товар із продажу без письмового попередження комітента.

За рішенням комітента ціна на товар може бути знижена раніше узгоджених термінів. Умови уцінки товару вказують в документах, який оформляють при прийманні товару на комісію. Згода з умовами прийому й уцінки товару повинна бути підтверджена підписом комітента.

Документальне оформлення переоцінки товару включає зазначене нижче

Акт уцінки комісійних товарів (ф. № 5-ВТ), який складається комісією (за участю або без участі комітента) в одному примірнику. Дані акта уцінки товару записуються у товарний ярлик із вказівкою номера акта, дати його складання, нової ціни з підписом матеріально відповідальної особи. Акт на уцінку комісійних товарів додають до товарного звіту і передають до

бухгалтерії, де на цій підставі робиться позначка про уцінку товару в другому примірнику квитанції (комітентської картки) і в оборотній відомості. Якщо уцінка зроблена за участю комітента, то помітку про уцінку товару записують й у перший примірник квитанції.

Акт про переоцінку (ф. № 7-ВТ) складають комісією в одному примірнику у випадку виявлення будь-яких дефектів товару в присутності комітента, якого запрошують в обов'язковому порядку. Згода комітента про переоцінку товару підтверджується його підписом в акті.

Порядок розрахунків із комітентом і повернення товарів, прийнятих на комісію

Кошти за реалізований товар виплачують комітенту готівкою на третій день після дня продажу товару, вихідних і святкових днів. Підставою для одержання грошей є пред'явлення ним паспорту і квитанції. У випадку якщо комітент не з'явився для одержання коштів, ця сума стає поточним зобов'язанням і після закінчення термінів позовної давнини, підлягає перерахуванню до бюджету.

У випадку продажу товару комітент сплачує комісійну винагороду комісіонеру за послуги з реалізації товару. Розмір комісійної винагороди встановлюють за узгодженням сторін.

У випадку повернення нереалізованих товарів, що знаходилися у торговому підприємстві більше, ніж один день, комітент повинен відшкодувати витрати підприємства за зберігання товару в таких розмірах:

2% від повної вартості товару за перші 30 календарних днів; 3% від повної вартості товару за зберігання протягом других ЗО календарних днів;

4% від залишкової вартості (після уцінки) за наступні 30 календарних днів.

Після закінчення 90 днів товар знімають з продажу, а комітент сплачує пеню за кожний день зберігання знятого з продажу товару у розмірах, встановлених договором.

При поверненні товару складають зазначені нижче документи. Акт про зняття комісійних товарів із продажу, який складається в одному примірнику комісією у складі директора, фахівця оцінювача і бухгалтера. У акті вказується причина зняття товару з продажу (для його переоцінки або повернення комітенту).

Повернення товару здійснюється за письмовим розпорядженням керівника підприємства на першому примірнику квитанції. Про одержання товару комітент розписується на першому примірнику квитанції. Акт про зняття товару з продажу, перший примірник квитанції і товарний ярлик здається до бухгалтерії матеріально відповідальною особою разом із товарним звітом.

• Прибуткова відомість (ф. № 8-ВТ) складається касиром на суми, отримані від комітента за зберігання товару у випадку його повернення. Ця сума також реєструється РРО окремо від сум, отриманих за реалізацію товарів. На загальну суму грошей, отриманих за зберігання товару, касир складає прибутковий касовий ордер в одному примірнику. Прибуткову відомість разом із прибутковим касовим ордером здають до бухгалтерії з касовим звітом.

• Оборотна відомість (ф.№ 6-ВТ) використовується для ведення аналітичного обліку товарів, прийнятих на комісію і розрахунків з комітентами (із записом операцій по надходженню товарів, їх уцінці, повернення, продажу, виплат грошових коштів комітентам, а також залишку товару і заборгованості перед комітентом на початок звітного періоду).

Фінансовий облік товарів, прийнятих на комісію, і розрахунків з комітентами

До особливостей бухгалтерського обліку продажу товарів, прийнятих на комісію, відносяться:

• до комісіонера не переходить право власності на товари, прийняті на комісію;

• для комісіонера реалізація товарів, прийнятих на комісію, є послугою.

Для обліку товарів, прийнятих на комісію, Планом рахунків бухгалтерського обліку передбачено забалансовий рахунок 02 "Активи на відповідальному зберіганні" та субрахунок 024 "Товари, прийняті на комісію".

За дебетом цього рахунка відображається надходження товару від комітентів, за кредитом - списання реалізованого або поверненого товару. Рахунок забалансовий, тому операцію відображають без подвійного запису.

Приклад 9. Прийнято товар, що був у вжитку від комітента -громадянина України. Вартість товару за оцінкою комітента і комісіонера - 600 гри, знос становить 10%. Розмір комісійної винагороди - 7% (42 грн), а сума до видачі комітенту - 558 грн.

Облік товарів, прийнятих на комісію і розрахунків з комітентами (фізичними особами) наведено в табл. 3.17.

Таблиця 3.17 Облік надходження і реалізації товарів, прийнятих на комісію

№ пор.Зміст операціїФінансовий облікСума, грнПодатковий облік
ДебетКредитВаловий дохідВалові витрати
1Прийнято товар на комісію024600
2Товар реалізовано у встановлений строк301703600
3Нараховано заборгованість комітенту703685558
4Нараховано податкове забов'язання з ПДВ (на суму комісійної винагороди)70364170
5Здійснені розрахунки з комітентом685301558
6Списано на фінансові результати чистий дохід від реалізації комісійних товарів7027913535
7Списана вартість реалізованого товару024600
Прийняття комісіонером товару, який був у вжитку в осіб, не зареєстрованих платниками податку на додану вартість, здійснюється за цінами без ПДВ.

Прийняті та продані товари, які були у вжитку, повинні бути зареєстровані у Реєстрі отриманих та виданих податкових накладних.

Приклад 10. Прийнято товар на комісію, що не був у вжитку від комітента - громадянина України. Первісна вартість товару за оцінкою комітента і комісіонера 300 грн, а розмір комісійної винагороди 7% (21 грн). Сума до видачі комітенту - 279 грн. Однак у встановлений строк товар не був реалізований, зі згоди комітента здійснена уцінка товару на 30%.

Товар знятий з реалізації, сума погашення витрат на зберігання становила 10 грн. Облік надходження і реалізації такого товару наведено у табл. 3.18.

Таблиця 3.18 Облік надходження і реалізації товарів, прийнятих на комісію

№ пор.Зміст операціїФінансовий облікСума, грнПодатковий облік
ДебетКредитВаловий дохідВалові витрати
1Прийнято товар на комісію024703300
2Відображено уцінку товару70302490
3Внесено кошти комітентом за зберігання товару3017191010
4Списано товар, який повернуто комітенту719024210
5Списано на фінансовий результат дохід, отриманий за зберігання товару71979110
Приклад 11. Прийнято товар на комісію, що не був у вжитку (новий) від комітента - іноземного громадянина, який не має постійного місця проживання в Україні. Первісна вартість товару за оцінкою комітента і комісіонера - 900 грн. Розмір комісійної винагороди 110 грн.

У встановлений строк товар не був реалізований, зі згоди комітента здійснена уцінка товару на суму 270 грн. Після уцінки товар реалізований за вартістю 630 грн.

Облік надходження та реалізації товарів, прийнятих на комісію відображено в табл. 3.19.

Таблиця 3.19

Облік надходження і реалізації товарів, що не були у вжитку

№ пор.Зміст операціїФінансовий облікСума, грнПодатковий облік
ДебетКредитВаловий дохідВалові витрати
1Прийнято товар на комісію024900
2Відображена уцінка товару024270
3Надійшли кошти за реалізований товар301703630
4Нараховано суму податкового забов'язання з ПДВ (з суми вартості товару)703641105
5Нарахована заборгованість комітенту (900-270-110 = 520)703685520
6Утримано податок з доходу комітента685641135
7Відображено фінансовий результат від реалізації товару (630-105-520)70379155
8Видано грошові кошти комітенту (520- 135)685301385
9Перераховано податок з доходу комітента641311104
10Списано вартість реалізованого товару024630