Дурович А. П., Копанев А. С. Маркетинг в туризмі: Учеб. посібник / Під загальною ред. 3. М. Горбилевой.-Мн.: «Економпресс», 1998.-400 с.

18.5. Основні етапи здійснення рекламної діяльності

Реклама - найдорожчий елемент комплексу маркетингових комунікацій. Від того, наскільки правильно будуть визначені цілі реклами, обрані кошти розповсюдження, розроблені рекламні звернення з урахуванням цільової аудиторії та багато чого іншого залежить кінцевий результат рекламних заходів, окупність вкладених коштів та отримання того ефекту, на який розраховує туристське підприємство. Отже для того, щоб зусилля і витрати принесли необхідний результат, необхідний системний і комплексний підхід до здійснення рекламної діяльності.

Виходячи з вищевикладеного, рекламна діяльність туристичного підприємства повинна мати риси цілісного логічного процесу із низки етапів (рис. 18.3.).

Рис. 18.3. Основні етапи здійснення рекламної діяльностіЗупинимося на кожному з виділених етапів рекламної діяльності, яка має безперервно розвивається, творчий, постійно збагачується досвідом характер.