Дурович А. П., Копанев А. С. Маркетинг в туризмі: Учеб. посібник / Під загальною ред. 3. М. Горбилевой.-Мн.: «Економпресс», 1998.-400 с.

11.2. Оптимізація структури пропонованих продуктів

Структура асортименту пропонованих на ринок туристських продуктів повинна регулярно піддаватися аналізу з метою визначення, які продукти на який стадії свого життєвого циклу перебувають. Це здійснюється за допомогою вивчення показників збуту окремих послуг, займаної кожної з них часток ринку, величини витрат і рівня рентабельності.

Вивчення стадій життєвого циклу продуктів дозволяє відповідним чином оптимізувати структуру пропонованих на ринок туристських продуктів. Тут не може бути яких-небудь універсальних прийомів, оскільки така структура строго індивідуальна для кожного туристичного підприємства і постійно змінюється в Залежно від ситуації на ринку. Разом з тим слід піклуватися про недопущення різного роду крайностей. Так, одностороннє прагнення до розробки продуктів-новинок або, навпаки, надмірна прихильність до "старих" продуктам навряд чи принесе бажаний результат. Тут необхідна оптимізація і певна збалансованість структури продуктів з тим, щоб загальний обсяг продажів мало залежав від стадій життєвого циклу кожного з них (рис. 11.1.).

Наприклад, чотири туристських продукту (А, Б, В, Г) з'являються на ринку в такій послідовності, щоб величина обсягу продажів залишалася відносно постійною. Оптимізація структури продуктів, одночасно продаються на ринку, але розрізняються за ступенем новизни, дозволяє гарантувати туристському підприємству відносно стабільні загальні умови забезпечення обсягів реалізації, покриття витрат та рівня прибутку.

Рис. 11.1. Впровадження нових продуктів на ринок залежно від стадій життєвого циклуКрім того, структура продуктового ряду повинна бути збалансована з точки зору розмірів одержуваного прибутку і розмаїтості наданих послуг, оскільки достатня кількість різних продуктів в арсеналі туристського підприємства гарантує його від несподіваних наслідків, пов'язаних зі зміною кон'юнктури ринку і потреб клієнтів. Природно, що немає єдиних ' рекомендацій, яку кількість продуктів підприємство має одночасно пропонувати на ринок. Точно також немає і єдиних наборів одночасно знаходяться на ринку продуктів в залежності від стадій їх життєвого циклу. У той же час є рекомендації, які свідчать про те, що доцільно передбачати такі групи продуктів (рис. 11.2.):

основну - продукти, що приносять основний прибуток підприємству і знаходяться в стадії росту (А);

підтримуючу - продукти, що стабілізують доходи від продажів і знаходяться в стадії зрілості (Б);

стратегічну - продукти, покликані забезпечувати майбутні прибутки підприємства (В);

тактичну - продукти, покликані стимулювати продажі основних і знаходяться, як правило, в стадіях росту і зрілості (Г).

Незважаючи на те, що на ринку і не присутня група розроблюваних нових продуктів (Д), вона також повинна враховуватися, оскільки поступово готується до впровадження на ринок.

Важливо враховувати співвідношення зазначених груп продуктів і їх частку на ринку. Практика свідчить, що в ідеальному випадку частка основних продуктів повинна становити 75-85%.

Природно, що в структурі продуктового ряду будуть і продукти, що знаходяться в стадії спаду (Е). Їх збереження часто представляється вкрай невигідним. Це пов'язано, з одного боку, з необхідністю певних витрат з їх надання, а з іншого боку, з відволіканням сил і засобів фірми від розвитку та впровадження нових, високорентабельних продуктів. Однак туристське підприємство може з вигодою для себе використовувати пропозицію застарілих продуктів. Наприклад, наявність в про-

дуктовом ряду туристського підприємства продуктів, що знаходяться як на стадії впровадження на ринок, так і на стадії спаду, може сприяти стимулюванню збуту нових послуг, оскільки вони на тлі застарілих будуть володіти очевидними перевагами.

Рис. 11.2. Варіант оптимальної структури продуктів підприємства