Дурович А. П., Копанев А. С. Маркетинг в туризмі: Учеб. посібник / Під загальною ред. 3. М. Горбилевой.-Мн.: «Економпресс», 1998.-400 с.

5.3. Визначення місткості ринку

Однією з основних задач досліджень обраного ринку є визначення його ємності. Даний показник демонструє принципову можливість роботи на конкретному ринку.

Ємністю ринку називають обсяг реалізованих на ньому туристських послуг протягом певного проміжку часу (як правило, за рік).

Ємність ринку розраховується зазвичай як в натуральному (кількість туристів), так і у вартісному (обсяг надходжень від туризму в грошових одиницях) виразах.

Знаючи ємність ринку і тенденції її зміни, фірма отримує можливість оцінити перспективність того чи іншого ринку для себе. Немає сенсу працювати на ринку, ємність якого незначна в порівнянні з можливостями підприємства: витрати на впровадження на ринок і роботу на ньому можуть не окупитися.

Слід, однак, мати на увазі й те, що не завжди найбільша місткість ринку означає найкращі можливості для його освоєння. На такому ринку може бути сильна конкуренція, висока ступінь задоволеності споживачів послугами конкурентів і діяти інші фактори, які слід враховувати при прийнятті рішень про вибір того чи іншого ринку для подальшої роботи на ньому.

Крім цього показника в практиці маркетингових досліджень більш широке застосування отримав інший - частка ринку. Вона досить достовірно відображає результати діяльності підприємства і визначається як відношення обсягу продажів його послуг до потенційної ємності даного ринку.

За допомогою розглянутого вище показника можна дати оцінку рівню конкурентоспроможності підприємства з точки зору освоєного їм ринкового потенціалу (табл. 5.2.).

Таблиця 5.2.

Оцінка конкурентоспроможності підприємства за показником частки ринкуОчевидно, що зі зростанням ринкової частки позиції підприємства виглядають все більш стійкими. Справа в тому, що частка фірми на ринку найбільшим чином впливає на норму прибутку. Результатом досліджень Американського інституту маркетингу і Гарвардської школи бізнесу є досвідчена закономірність, показана на рис. 5.3.

Рис. 5.3. Залежність між часткою підприємства на ринку і нормою одержуваної ним прибуткуУ практиці діяльності зарубіжних туристських фірм вважається обов'язковим мати дані по ємності і частці ринку. В іншому випадку буде важко або взагалі неможливо реагувати на зміни ринкової ситуації.