Дурович А. П., Копанев А. С. Маркетинг в туризмі: Учеб. посібник / Під загальною ред. 3. М. Горбилевой.-Мн.: «Економпресс», 1998.-400 с.

3.5. Напрямки маркетингових досліджень

Суттєвим фактором, що визначає ефективність маркетингових досліджень, є їх комплексність в пошуках туристським підприємством вичерпних відповідей на питання:

де ми продаємо свої услугі9

в яких умовах ми продаємо?

що ми продаємо?

кому ми продаємо?

хто нам заважає продавати?

Відповідно до цього визначаються наступні напрями маркетингових досліджень (рис. 3.2.).

Рис. 3.2. Напрямки маркетингових досліджень в туризміБільш докладно кожне з цих напрямків буде розглянуто в наступних розділах.