Дурович А. П., Копанев А. С. Маркетинг в туризмі: Учеб. посібник / Під загальною ред. 3. М. Горбилевой.-Мн.: «Економпресс», 1998.-400 с.

3.4. Форми організації маркетингових досліджень

Форми організації маркетингових досліджень можуть бути різними. Їх можна здійснювати власними силами туристської фірми, а також за допомогою інших організацій, що спеціалізуються в даній галузі.

Одні фірми знаходять економічно доцільним вдаватися до допомоги сторонніх організацій, так як це дає можливість залучати найкращих фахівців, не розширюючи свій штат. Інші цілком покладаються на свій персонал, вважаючи послуги сторонніх організацій і консультантів дорогими і неоперативними. Однак дуже багато підприємств стикаються зі значними труднощами при проведення конкретних ринкових досліджень. Тому основна маса зарубіжних туристських фірм воліє використовувати змішану форму організації маркетингових досліджень. З 332 опитаних американських компаній 85% користуються послугами спеціалізованих сторонніх організацій і водночас 90% самостійно проводять маркетингові дослідження.

На практиці вибір форми організації маркетингового дослідження обумовлюється наступними факторами:

досвідом роботи фірми на ринку;

наявністю власного персоналу дослідників;

професійним потенціалом співробітників;

становищем фірми на ринку та її намірами;

стратегією і тактикою ринкової діяльності фірми.

Крім того, обов'язково приймаються до уваги економічна доцільність і необхідність збереження комерційної таємниці. Фірми воліють самі вивчати питання, пов'язані з розробкою та оцінкою тактики конкурентної боротьби, вибором методів просування послуг, цінової стратегією і т.д. Ці проблеми аналізуються на основі матеріалів, що становлять комерційну таємницю, а також з урахуванням положення і намірів підприємства.

Масові опитування споживачів часто доручаються стороннім організаціям. Практично всі солідні закордонні фірми співпрацюють з інститутами з вивчення ринку і (або) консалтинговими організаціями. Це робиться з наступних причин.

По-перше, організації, професійно вивчають ринки, розташовують висококваліфікованим персоналом для проведення досліджень.

По-друге, вони мають великий досвід проведення маркетингових досліджень.

По-третє, споживачі вважають ці організації нейтральною стороною і тому більш чесно і правдиво відповідають на запитання.

Інститутами та консультаційними організаціями можуть виконуватися також фундаментальні дослідження ринку, результати яких можна використовувати в Як вихідні дані при подальшому індивідуальному аналізі, здійснюваному самою фірмою.

Маркетинговими дослідженнями крім інститутів і консультаційних маркетингових фірм займаються також рекламні агентства, спілки підприємців, навчальні закладу. Так, зокрема, Вищою школою туризму Білоруського державного економічного університету накопичено певний досвід у проведенні подібних досліджень. Деякі їх результати наведені в дан-

ної роботи. Цей досвід може бути надалі використаний туристськими фірмами на договірній основі в більш широких масштабах.