Завадинська О. Ю., Литвиненко Т.Є. Організація ресторанного господарства за кордоном: Навч. посіб. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. - 200 с.

1. Класифікація та характерні риси закладів ресторанного господарства

Ресторанне господарство характеризується великого кількістю своєрідних понять, охоплює різноманітні верстви населення, виконує важливу соціальну функцію. Залежно від багатьох факторів, які покладено в основу функціонування ресторанного господарства, заклади поділяються на типи, які відповідно, можна класифікувати за:

• специфікою контингенту споживачів;

• асортиментом продукції, що випускається;

• характером виробництва;

• методами обслуговування;

• розміщенням на ринку товарів і послуг. Класифікаційні ознаки надалі подані у вигляді схем.Сервіс-лексикон

"А ля карт" - меню, що використовується у ресторанах з французьким сервісом, і в якому кожна окрема страва вказана зі своєю власною ціною.

"Табльдот" - меню, у якому вказана єдина комплексна ціна на весь перелік страв - від закуски до десерту.Комплексний заклад - це об'єднання закладів різних типів в одній будівлі з повною або частковою централізацією виробництва, зберігання продуктів і управління.

Універсальний заклад - це загальнодоступний ресторан, їдальня, кафе тощо з відповідним цьому типу асортиментом страв і напоїв.

Спеціалізований заклад - це заклад, що виробляє та реалізує в основному однорідну кулінарну продукцію і має свій особливий асортимент страв і напоїв.