Куцик П. О., Коваль Л. І., Макарук Ф. Ф. Куцик П.О., Козаль Л.І., Макарук Ф.Ф. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві Навчальний посібник. 2010р.- 504 с.

13.1. Документування та облік операцій з руху товарів та продуктів у буфетах (барах)

З метою більш повного задоволення потреб населення в продукції ресторанного господарства її реалізацію здійснюють через буфети (бари). Буфети (бари) функціонують в їдальнях, кафе, ресторанах, а також як їх філії, в закладах закритого типу, на промислових підприємствах, у навчальних закладах.

Продукція власного виробництва та куповані товари можуть реалізовуватися також через лотки, іншу дрібнороздрібну мережу, магазини кулінарії, кіоски.

Надходження товарів і продуктів у буфети, бари, на дрібно роздрібні підприємства відбувається, насамперед, зі складу підприємства ресторанного господарства. На цю операцію завідуючі складами оформляють видаткові накладні або забірні листи.

На операції з надходження товарів і продуктів із виробництва (кухні, виробничих цехів) складають накладні або забірні листи. При отриманні товарів безпосередньо від постачальників (за умови, якщо підприємство ресторанного господарства не має складу або бару, буфет є самостійним підрозділом) оформлення надходження здійснюється товарно-транспортними накладними, накладними, рахунками-фактурами. Закупівля сільськогосподарської продукції барменами, буфетницями, іншими матеріально-відповідальними особами оформляється відомістю на закупівлю сільськогосподарської продукції або актами закупівель із наступним складанням матеріально-відповідальними особами авансових звітів про видані аванси на закупівлю. Зазначені авансові звіти з прикладеними до них первинними документами повинні здаватися матеріально-відповідальними особами до бухгалтерії підприємства не пізніше наступного дня після дня отримання авансу.

Документальне оформлення реалізації товарів і продукції ресторанного господарства буфетами, барами, іншими підприємствами дрібнороздрібної мережі буде залежати від виду реєстрації готівки та способу її здавання.

Якщо підприємство застосовує реєстратор розрахункових операцій, отримана від продажу готівка повинна бути оприбуткована, а покупцю видається касовий чек. При використанні під час розрахунків з покупцями розрахункових книжок, покупцю видається квитанція із вказанням суми проданого товару. У кінці робочого дня матеріально-відповідальна особа підприємства ресторанного господарства фіксує показники роботи реєстратора розрахункових операцій або записує дані розрахункових квитанцій до книги обліку розрахункових операцій.

Торгова виручка підлягає здаванню в центральну касу підприємства: на цю операцію бухгалтер виписує прибутковий касовий ордер. Квитанція до прибуткового касового ордера із підписами головного бухгалтера, касира та відбитком печатки підприємства повертається матеріально-відповідальній особі і є підставою операції здавання виручки.

Для здавання торгової виручки у касу банку матеріально-відповідальна особа оформляє заяву на внесок готівки, квитанція від якої видається потім працівником банку матеріально-відповідальній особі як підтвердження здавання виручки.

Здавання торгової виручки через інкасатора оформляють супровідною відомістю.

Синтетичний облік товарів і продуктів у буфетах, барах, дрібнороздрібних підприємствах, магазинах кулінарії ведуть на рахунку 282.3 «Товари і продукти в закладах ресторанного господарства» за цінами продажу підприємств ресторанного господарства.

На операції з надходження товарів, продуктів зі складів, цехів з виробництва напівфабрикатів, кондитерських виробів, складають запис:

Дт 282.3 «Товари і продукти в закладах ресторанного господарства»;

Кт 282.3 «Товари і продукти в закладах ресторанного господарства».

Якщо отримання товарів і продуктів відбувається від підприємств з іншим розміром націнки, зменшення або збільшення цін продажу підлягає відображенню на рахунку 285.3 «Торгова націнка на товари і продукти в закладах ресторанного господарства».

Отримання товарів і продуктів від постачальників на суму

без ПДВ:

Дт 282.3 «Товари і продукти в закладах ресторанного

господарства»;

Кт 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками».

Підлягає відображенню податковий кредит з ПДВ: Дт 641 «Розрахунки за податками»; Кт 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками».

На підприємстві ресторанного господарства буде зроблено

націнку:

Дт 282.3 «Товари і продукти в закладах ресторанного

господарства»;

Кт 285.3 «Торгова націнка на товари і продукти в закладах

ресторанного господарства».

При передаванні чи поверненні товарів і продуктів іншим підрозділам підприємства складають запис на внутрішнє переміщення із зазначенням аналітичних рахунків відповідних матеріально-відповідальних осіб:

Дт 282.3 «Товари і продукти в закладах ресторанного

господарства»;

Кт 282.3 «Товари і продукти в закладах ресторанного

господарства».

Реалізація продукції і товарів за готівку:

Дт 301 «Каса в національній валюті»;

Кт 702.3 «Дохід від реалізації товарів і продуктів у ресторанному

господарстві».

Здавання виручки через інкасатора:

Дт 333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті»; Кт 301 «Каса в національній валюті».