Куцик П. О., Коваль Л. І., Макарук Ф. Ф. Куцик П.О., Козаль Л.І., Макарук Ф.Ф. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві Навчальний посібник. 2010р.- 504 с.

13.2. Документальне оформлення виробництва кондитерських виробів у цехах підприємств ресторанного господарства

Комбінати (об'єднання) ресторанного господарства можуть мати окремі цехи з виробництва кондитерських та інших виробів. Такі цехи можуть функціонувати у формі ГВГТ (госпрозрахункових відособлених підрозділів).

Облік товарів і сировини в самостійних кондитерських цехах закладів (підприємств) ресторанного господарства, а також в інших закладах (на підприємствах) ресторанного господарства, що мають окремих матеріально-відповідальних осіб, які відповідають за виготовлення кондитерських виробів ведуть за найменуваннями, гатунками, кількістю і, як правило, цінами продажу.

Роботу кондитерських цехів регламентують щоденним плановим завданням з випуску товарів в натуральному виразі. Завідувач кондитерського цеху (кондитер) складає наряд-замовлення на виготовлення кондитерських та інших виробів, наряд-замовлення затверджується керівником підприємства. Відпуск товарів і сировини здійснюється з дозволу керівника підприємства і оформлюється накладною на відпуск товару з комори.

Наряд-замовлення одночасно є документом для:

> встановлення виробничого завдання на виготовлення кондитерських виробів;

> складання розрахунку необхідної кількості сировини на виготовлення готових виробів відповідно до замовлення;

> контролю за випуском з виробництва готових виробів у кількості п асортименті відповідно до замовлення;

> розрахунку заробітної плати кондитерам.

Наряд-замовлення є підставою для відпуску товарів і сировини з комори і виписується у трьох примірниках. Перший примірник передається завідувачу кондитерського цеху (кондитеру) для виконання замовлення, другий залишається в бухгалтерії для контролю за рухом товарів і сировини, третій примірник є підставою для розрахунку заробітної плати.

Крім основної сировини, за окремою накладною з комори одержують необхідну кількість спецій, барвників, есенцій та іншої допоміжної

сировини.

У кондитерських цехах, які складаються з декількох бригад або декількох матеріально-відповідальних осіб, для одержання товарів і сировини з комори для цеху складають зведений наряд-замовлення.

Облік і контроль за рухом товарів і сировини здійснюється окремо по

кожній бригаді.

Передачу готових виробів з цеху до комори (експедиції) оформлюють денним забірним листом або накладною. Матеріально-відповідальні особи щодня складають звіт про рух готових виробів у кондитерських та інших цехах, який із прибутковими та видатковими документами здають до бухгалтерії.

Залишки незавершеного виробництва, як правило, в кондитерських цехах відсутні. Допускаються залишки допоміжної сировини (барвники, есенції), які вказують у звіті окремо за кожним видом після підсумку готових виробів. Бухгалтерія перевіряє відповідність витрачання допоміжної сировини встановленим нормам.

Списання сировини, що використана ка виготовлення кондитерських виробів, здійснюється за фактичними затратами, які не перевищують установлених норм.

Для виявлення відхилень фактичного витрачання товарів і сировини від установлених норм щодо фактично виготовлених виробів бухгалтерія складає контрольний розрахунок витрат продуктів за нормами рецептур на випущені вироби. Розрахунок складається за міжінвентаризаційний

період.

Загальний залишок товарів і сировини в кондитерському цеху повинен відповідати сумі залишків готових виробів у звіті про рух готових виробів у кондитерських та інших цехах.

Облік товарів і сировини в кондитерських цехах ведуть на рахунку 23 «Виробництво» за цінами продажу. За дебетом рахунка 23 показують надходження сировини і товарів до кондитерського цеху, а за кредитом — вартість списаних готових виробів у видаток під час передачі їх до комори (експедиції), вартість готових виробів, товарів і сировини, яких не вистачає, вартість переданих товарів і сировини до комори, інше. Якщо У структурі підприємства передбачається такий підрозділ, як експедиція,

то облік готових виробів кондитерських цехів в експедиції ведуть на рахунку 281 «Товари на складі» за окремим субрахунком третього поряд ку.

Основну кореспонденцію рахунків з обліку сировини, товарів і готової продукції в кондитерських цехах представлено в таблиці 15.

Таблиця 15

Кореспонденція рахунків з обліку сировини і товарів в кондитерських цехах

№ з/пЗміст операціїБухгалтер Дебетбухгалтер Кредит
1234
1Надходження товарів і сировини до кондитерського new з комори:
1.1.За обліковими цінами23 «Вироб­ництво»281.1 «Товари-в оптовій торгівлі»
1.2.На націнку і ПДВ23 «Вироб­ництво»285.3 «Торгова націнка на товари і продукти в закладах ресторанного господарства»
2Надходження товарів і сировини у кондитерський цех від постачальників
2.1.За купівельною вартістю23 «Вироб­ництво»631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»
2.2.На суму ПДВ641 «Розра­хунки за по­датками»631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»
3Передача готових виробів з кондитерського цеху до комори (експедиції):
3.1.За обліковими цінами кондитерського цеху281.1 «Товари в оптовій торгівлі»23 «Вироб­ництво»
3.2На різницю між обліковими цінами комори (експедиції) і обліковими цінами кондитерського цеху281 «Товари в оптовій

торгівлі»
285.3 «Торгова націнка на товари і продукти в закладах ресторанного господарства»
4На різницю у вартості борошна, якщо вологість підвищена проти стандарту під час надходження борошна до цеху285.3 «Торгова націнка на товари і продукти в закладах ресторанного господарства»23 «Вироб­ництво»
5На різницю в сумі сировини, розрахованої в наряді замовленні, і готових виробів за обліковими цінами :
5.1.Якщо вартість набору сировини вища, ніж вартість готових виробів285.3 «Торгова націнка на товари і продукти в закладах ресторанного господарства»23 «Вироб­ництво»
5.2.Якщо вартість набору сировини нижча, ніж вартість готових виробів («червоне сторно»)285.3 «Торгова націнка на товари і продукти в закладах ресторанного господарства»23 «Вироб­ництво»