Куцик П. О., Коваль Л. І., Макарук Ф. Ф. Куцик П.О., Козаль Л.І., Макарук Ф.Ф. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві Навчальний посібник. 2010р.- 504 с.

Тема 13. Документальне оформлення та облік операцій буфетів (барів), дрібнороздрібних підприємств та цехів з виробництва напівфабрикатів та кондитерських виробів

Програмна анотація

Реалізація продукції власного виробництва та купованих товарів за допомогою буфетів (барів), іншої дрібнороздрібної мережі: документальне оформлення та відображення в обліку. Облік товарів і сировини в самостійних кондитерських цехах закладів (підприємств) ресторанного господарства, а також в інших закладах (на підприємствах) ресторанного господарства. Облік на виробничих цехах з випуску готової продукції і напівфабрикатів (м'ясних, рибних, овочевих та інших): методика, передбачена для підприємств ресторанного господарства. Звітування перед дирекцією об'єднання ресторанного господарства, правлінням споживчого товариства або керівником підприємства матеріально-відповідальними особами цехів (директорами, майстрами, завідувачами цехів) .Звіти про рух продуктів у виробництві.

План викладу матеріалу:

13.1 .Документування та облік операцій з руху товарів та продуктів у буфетах (барах).

13.2.Документальне оформлення виробництва кондитерських виробів у цехах підприємств ресторанного господарства.

13.3.Документальне оформлення і облік виробництва у самостійних цехах з виробництва напівфабрикатів.

1З.4.Особливості звітності матеріально-відповідальних осіб виробничих цехів та синтетичний облік операцій цехів.

Контрольні запитання

Тестові завдання

Література

Ключові терміни та поняття
Буфети, бари Кондитерські цехи Напівфабрикати План-завданняЕкспедиція Звіти про рух продуктів у виробництві