Куцик П. О., Коваль Л. І., Макарук Ф. Ф. Куцик П.О., Козаль Л.І., Макарук Ф.Ф. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві Навчальний посібник. 2010р.- 504 с.

12.4. Особливості обліку виробничих операцій у ресторанному господарстві

Облік товарів і сировини у виробництві ресторанного господарства може здійснюватися із застосуванням рахунка 23 «Виробництво». Такий облік здійснюється за цінами продажу в грошовому вираженні (за сумою)

щодо кожної матеріально-відповідальної особи. Товари і сировину оприбутковують матеріально-відповідальні особи за масою брутто (масою необробленої сировини), напівфабрикати — за масою нетто. Оприбуткування товарів і сировини, а також списання реалізованих готових виробів з-під звіту матеріально-відповідальних осіб здійснюється за обліковими цінами сировини. Облікові ціни проставляються в калькуляційних картках. Відповідно до облікових цін контролюється списання вартості використаної сировини у виробництві.

Якщо облікові ціни комори і виробництва не збігаються, то у разі надходження сировини у виробництво в накладній зазначають обидва види облікових цін і вартість сировини за ними.

Синтетичний облік товарів і сировини у виробництві ведуть на рахунку 23 «Виробництво». За дебетом рахунка 23 «Виробництво» відображають вартість товарів і сировини, що надійшли у виробництво, а за кредитом — вартість сировини, що використана на виготовлення продукції власного виробництва, вартість повернених товарів і сировини до комори, вартість нестачі товарів і сировини.

Дебетове сальдо рахунка 23 «Виробництво» показує вартість залишків сировини, що не пройшла кулінарне оброблення, сировини в напівфабрикатах і готових виробах, які не реалізовані та знаходяться у виробництві. Аналітичний облік товарів і сировини ведуть щодо кожного виробництва і матеріально-відповідальної особи.

Кореспонденцію рахунків з обліку товарів і сировини представлено в таблиці.14.

Таблиця 14

Кореспонденція рахунків з обліку товарів і сировини у виробництві

№ з/пЗміст операціїБухгалтерський запис
ДебетКредит
1234
1Надходження товарів і сировини:
1.13 комори на облікову вартість, яка не,включає націнку і ПДВ23 «Виробництво»281.1 «Товари в оптовій торгівлі»
1.2.Від постачальника, на купівельну вартість23 «Виробництво»631 «Розрахунки з вітчизняними постачальни­ками»
1.3.від підзвітної особи23 «Виробництво»372 «Розрахунки з підзвітними особами»
1.4.відображення суми ПДВ641 «Розрахунки за податками»631 «Розрахунки з вітчизняними 1 постачальни­ками»
2.відображення23 «Виробництво»285.3 «Торгова націнка на товари і продукти у ресторанному господарстві»
2.1Націнки підприємства ресторанного господарства
2.2.Суми ПДВ23 «Виробництво»285.3 «Торгова націнка на товари і продукти у ресторанному господарстві»
3Списання сировини, що використана на виготовлення продукції902.3 «Собівартість реалізованих товарів і продуктів у ресторанному господарстві»23 «Виробниц­тво»
4Відображення відпуску продукції до буфетів та дрібнороздрібної мережі
4.1.На облікову вартість буфету282.3 «Товари і продукти в закладах ресторанного господарства»23 «Виробництво »
4.2.На суму націнки і ПДВ, якщо націнка буфету нижча, ніж у виробництві282.3 «Товари і продукти в закладах ресторанного господарства»285 «Торгова націнка на товари і продукти у ресторанному господарстві»
5Повернення продукції з кухні та виробництва до комори:
5.1.На облікову вартість комори281.1 «Товари в оптовій торгівлі»23 «Виробниц­тво»
5.2.На суму націнки, ПДВ285.3 «Торгова націнка на товари і продукти у ресторанному господарстві»»23 «Виробниц­тво»
6Повернення товарів у виробництво з буфетів і дрібнороздрібної мережі:
6.1.На облікову вартість буфету23 «Виробництво»281.1 «Товари в оптовій торгівлі»
6.2.На сум) націнки і ПДВ, якщо націнка буфету нижча, ніж )у виробництві23 «Виробництво»285.3 «Торгова націнка на-токари і продукти у ресторанному господарстві»
6.3.На суму націнки і ПДВ. якщо націнка буфету вища. ніж у виробництві285.3 «Торгова націнка на товари і продукти у ресторанному господарстві»281.1 «Товари в оптовій торгівлі»
У разі використання журнальної форми обліку облік товарів і сировини ведуть у журналі 5 і 5 А, а малі підприємства— у Відомості обліку витрат на виробництво — В-3.