Куцик П. О., Коваль Л. І., Макарук Ф. Ф. Куцик П.О., Козаль Л.І., Макарук Ф.Ф. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві Навчальний посібник. 2010р.- 504 с.

12.1. Доку ментальне оформлення та облік операцій складу підприємства ресторанного господарства

Підприємства ресторанного господарства під час придбання продуктів і товарів оприбутковують їх на склад (комору) за цінами придбання або за цінами продажу (склад може вести облік товарів як оптове підприємство або як роздрібне).

Придбані товари і сировина обліковують на складі, якщо підприємство має розгалужену торговельну виробничу мережу — кафе, їдальні, бари, буфети, ресторани, літні майданчики. Для кожного з цих структурних підрозділів може бути встановлена своя торгова націнка.

Якщо надходження товарів, продуктів і тари відбувається від поста-* чальників — юридичних осіб, ця операція повинна оформлятися товарно-транспортними накладними, рахунками-фактурами, податковими накладними; крім вказаних документів, окремі товари або продукти повинні мати сертифікати відповідності, видані УКРСЕПРО або засвідчені печаткою і підписом суб'єкта, який відпустив товар, копії сертифікатів відповідності, засвідчені підписом і печаткою

постачальника.

Відповідальним працівникам підприємств ресторанного господарства дозволено самостійно закуповувати сільськогосподарські продукти у фізичних осіб. При здійснені такої операції угоди купівлі-продажу можуть оформлятися двосторонніми закупівельними актами або закупівельними відомостями (за формою, яка встановлена для заготівельних підприємств споживчої кооперації).

Ці документи повинні містити такі дані: місце укладання угоди, прізвище, Ім'я, по батькові продавця, його ідентифікаційний номер, назву

продукції, ціну, обсяг проданої продукції, суму виплачених продавцю коштів, підпис продавця про отримання коштів. Після здійснення закупівель не пізніше наступного дня матеріально-відповідальна особа повинна скласти авансовий звіт. До авансового звіту додаються усі первинні документи, які засвідчують купівлю сільгосппродукції.

Відображення в обліку цих операцій буде здійснюватися із застосуванням рахунка 282.3 «Товари і продукти в закладах ресторанного господарства». Подальша послідовність обліку аналогічна підприємствам у роздрібній торгівлі. Однак, слід зауважити, якщо склад веде облік товарних запасів за цінами продажу, тоді на суму націнки підприємства ресторанного господарства буде здійснено запис під час оприбуткування:

Дт 282.3 «Товари і продукти в закладах ресторанного господарства»;

Кт 285.3 «Торгова націнка на товари і продукти в закладах ресторанного господарства».

Крім того, на підставі авансового звіту про витрачання коштів на закупівлю сільгосппродукції буде зроблено запис на суму за цінами придбання:

Дт 282.3 «Товари і продукти в закладах ресторанного господарства»;

Кт 372 «Розрахунки з підзвітними особами».

За умови, якщо обліковою ціною на товарні запаси на складі є ціна продажу, слід зробити торгову націнку:

Дт 282.3 «Товари і продукти в закладах ресторанного господарства»;

Кт 285.3 «Торгова націнка на товари і продукти в закладах ресторанного господарства».

Оприбуткування товарів і продуктів, які надійшли від торговельних, виробничих, інших підприємств, які знаходяться на спільному балансі здійснюється за видатковою накладною, один примірник якої лишається на складі підприємства ресторанного господарства (Додаток 42). При цьому-будуть здійснені такі записи:

1. Надходження від роздрібного підприємства за роздрібними цінами:

Дт 282.3 «Товари і продукти в закладах ресторанного господарства»;

Кт 282.2 «Товари і продукти в закладах ресторанного

господарства».

2. На суму націнки підприємства ресторанного господарства:

Дт 282.3 «Товари і продукти в закладах ресторанного господарства»;

Кт 285.3 «Торгова націнка на товари і продукти в закладах ресторанного господарства».

3. У кінці місяця після складання розрахунку націнок у роздрібних підприємствах здійснюється передавання націнки підприємству ресторанного господарства:

Дт 285.2 «Торгова націнка на товари у роздрібній торгівлі»;

Кт 285.3 «Торгова націнка на товари і продукти у закладах ресторанного господарства».

Внутрішнє переміщення товарів, продуктів і тари за обліковими цінами відображається такими записами:

Дт 282.3 «Товари і продукти в закладах ресторанного господарства»;

Кт 282.3 «Товари і продукти в закладах ресторанного

господарства».

У випадках віднесення складу та іншого підприємства (бару, буфету, ресторану) до різних класів виникає потреба у відображенні різниці у націнках ресторанного господарства:

1. Надходження запасів з буфету (бару), який належить до вищого класу (на суму за цінами складу):

Дт 282.3 «Товари і продукти в закладах ресторанного господарства»;

Кт 282.3 «Товари і продукти в закладах ресторанного

господарства».

2. У зв'язку з операцією №1 відображається різниця в

націнках:

Дт 285.3 «Торгова націнка на товари і продукти в закладах ресторанного господарства»;

Кт 282.3 «Товари і продукти в закладах ресторанного господарства».

Відпускання товарів і продуктів у виробництво (на кухню) здійснюється на підставі плану — меню та вимоги на відпуск товару з

комори, які складаються завідуючим виробництвом (Додаток 44). Щоденне відпускання товарних запасів у виробництво матеріально-відповідальна особа складу оформляє видатковою накладною.

З метою спрощення документального оформлення відпуску товарів і продуктів від однієї матеріально-відповідальної особи іншій (в буфет, на кухню, в бар, ресторан) з дозволу голови правління кооперативної організації або дирекції підприємства ресторанного господарства можуть використовуватися денні забірні листи (Додаток 43). Денні забірні листи виписують у бухгалтерії у двох примірників на кожну матеріально-відповід&тьну особу на термін, визначений для подання звітів. На підставі цих документів в обліку буде складено запис із внутрішнього переміщення:

Дт 2823 «Товари і продукти в закладах ресторанного господарства»;

Кт 282.3 «Товари і продукти в закладах ресторанного господарства».

Якщо підприємства мають різні розміри націнок (і належать до різних класів), в обліку та первинних документах слід показати різницю в націнках.

Склади, комори відпускають товари і продукти в роздрібну мережу на підставі видаткових накладних.

Продаж власної продукції, яка надійшла на склад, чи інших запасів іншим підприємствам підлягає оформленню шляхом виписування товарно-транспортних накладних, рахунків, податкових накладних, накладних на відпуск продукції.