Куцик П. О., Коваль Л. І., Макарук Ф. Ф. Куцик П.О., Козаль Л.І., Макарук Ф.Ф. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві Навчальний посібник. 2010р.- 504 с.

Тема 12. Облік складських та виробничих операцій підприємств ресторанного господарства

Програмна анотація

Джерела надходження товарів і сировини на склад підприємства (закладу) ресторанного господарства. Документування придбання товарів і сировини: особливості підприємств ресторанного господарства. Відображення в обліку надходження та вибуття товарів, продуктів і сировини на складі. Надходження сировини, товарів і продуктів на кухню (у виробництво) закладу ресторанного господарства: документування та облік. Види продажу власної продукції та товарів: реалізація в обідніх залах, на замовлення покупців додому, інші види продажу. Денні забірні листи, плани-меню, акти про реалізацію і відпуск виробів кухні. Виробничі операції у ресторанному господарстві: використання методики промисловості.

План викладу матеріалу:

12.1 .Документальне оформлення та облік операцій складу підприємства ресторанного господарства.

12.2.Документування та облік операцій з надходження продукції і сировини у виробництві (на кухні).

12.3.Документування та облік продажу продукції власного виробництва.

12.4.Особливості обліку виробничих операцій у ресторанному господарстві.

Контрольні запитання Тестові завдання Література

Ключові терміни та поняття
Склади, комори Виробнича мережа Денний забірний лист Реєстр калькуляційних карток Збірник рецептурВимога в комору План-меню Калькуляційна картка Технологічна картка Акт про реалізацію і відпуск виробів кухні