Куцик П. О., Коваль Л. І., Макарук Ф. Ф. Куцик П.О., Козаль Л.І., Макарук Ф.Ф. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві Навчальний посібник. 2010р.- 504 с.

Тема 10. Особливості проведення та облік результатів інвентаризації на підприємствах роздрібної торгівлі

Програмна анотація

Терміни проведення інвентаризацій на підприємствах роздрібної торгівлі. Функції робочих інвентаризаційних комісій. Запис фактичного стану товарів у інвентаризаційний опис. Умови проведення контрольних перевірок за результатами інвентаризації. Вивчення результатів інвентаризацій службами роздрібного підприємства. Складання порівняльної відомості результатів інвентаризації товарів і тари. Особливості застосування норм природних втрат товарів у роздрібній ланці. Визначення розміру природних втрат товарів на підставі розрахунку. Порядок визначення результатів інвентаризації тари. Фінансовий облік нестач товарів у межах норм природних втрат, понад норми природних втрат, віднесення сум кінцевих нестач на винних осіб. Фіксування даних порівняльної відомості у журналі К-3.

План викладу матеріалу:

10.1.Особливості проведення і документальне оформлення інвентаризації товарів і гари.

10.2.Порядок виведення результатів інвентаризації та їх облік. Контрольні запитання Тестові завдання Література

Ключові терміни та поняття
Інвентаризація в роздрібній торгівлі Робоча інвентаризаційна комісія Інвентаризаційний описАкт контрольної перевірки Порівняльна відомість Природні втрати