Куцик П. О., Коваль Л. І., Макарук Ф. Ф. Куцик П.О., Козаль Л.І., Макарук Ф.Ф. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві Навчальний посібник. 2010р.- 504 с.

Тема 9. Особливості аналітичного обліку товарів і тари та звітності матеріально-відповідальних осіб роздрібних підприємств

Програмна анотація

Види звітів матеріально-відповідальних осіб роздрібних торгових підприємств. Порядок реєстрації, складання товарно-грошових звітів, їх оформлення, здавання. Перевірка товарно-грошових звітів у бухгалтерії торгового підприємства, їх затвердження та обробка. Терміни подання товарно-грошових звітів. Відкриття реєстру аналітичного обліку — журналу К-3. Структура журналу К-3 та порядок його заповнення протягом звітного періоду. Складання зведеного журналу К-3. Меморіальні ордери, які складаються на підставі зведеного журналу К-3.

План викладу матеріалу:

9.1. Порядок складання та бухгалтерського опрацювання звітів матеріально відповідальних осіб.

9.2. Аналітичний облік товарів і тари в бухгалтерії роздрібного торгового підприємства.

Контрольні запитання Тестові завдання

Література

Ключові терміни та поняття
Товарно-грошовий звіт Касовий звіт Сумовий аналітичний облікЖурнал форми К-3 Меморіальні ордери Головна книга