Куцик П. О., Коваль Л. І., Макарук Ф. Ф. Куцик П.О., Козаль Л.І., Макарук Ф.Ф. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві Навчальний посібник. 2010р.- 504 с.

7.5. Продаж товарів на комісійних засадах

Підприємства роздрібної торгівлі можуть проводити операції з приймання товарів від юридичних та фізичних осіб для наступної їх реалізації на умовах договору комісії.

Учасниками сторін торговельного процесу на комісійних засадах є: господарюючий суб'єкт, який приймає товар на комісію — комісіонер; громадянин, підприємство, що здає товар на комісію — комітент.

Відносини сторін регулюються договором, за яким комітент доручає продаж товарів комісіонеру за визначену нагороду, розмір якої визначається за погодженням сторін і не суперечить чинному законодавству.

За комітентом зберігається право власності на товар, прийнятий на комісію, до моменту його продажу.

Строк реалізації прийнятого на комісію товару — 60 календарних днів (за винятком антикваріату, товарів мистецтва тощо).

На комісію приймаються непродовольчі товари, придатні для використання, як нові, так і ті, що були у користуванні, але не потребують ремонту і відповідають санітарним вимогам.

Товари від юридичних осіб приймаються згідно з товарно-супровідними документами. Під час приймання товарів на комісію комісіонер на кожну одиницю товару виписує квитанцію у двох

примірниках і товарний ярлик, які підписує фахівець-оцінювач і комітент. Перший примірник квитанції видається комітенту, другий залишається у комісіонера і прикладається до товарно-грошового звіту.

Товарний ярлик прикріплюється до комісійного товару, до дрібних речей прикріплюється цінник.

Ціни на комісійні товари встановлюються комітентом за домовленістю з комісіонером на основі ринкових цін.

Ціна товару, який не реалізований протягом встановленого строку, може бути знижена за домовленістю з комітентом. Якщо комітент не з'явився для переоцінки товару за викликом, комісіонер знижує ціну на таких умовах:

- на ЗО % від встановленої первинної вартості, якщо товар не реалізовано протягом 60 днів;

- на 40 % від залишкової ціни після першого зниження вартості товару, якщо товар не реалізовано протягом 15 наступних календарних днів.

Якщо товар не реалізовано після другої уцінки протягом наступних 15 календарних днів, комісіонер знімає його з продажу.

Умови уцінки комісійних товарів повинні бути зазначені у квитанції, яка видається комітенту.

При поверненні комітенту нереалізованих товарів, комітент відшкодовує витрати на зберігання його товару, як за повний місяць у визначених розмірах.

Гроші за проданий товар виплачуються комітету готівкою на третій день після продажу товару, не враховуючи дня продажу за умови пред'явлення виданої квитанції, паспорта або документа, який його замінює.

При проведенні уцінок складаються акти в двох примірниках, один з яких залишається у матеріально-відповідальної особи, другий — видається комісіонеру.

У торговому приміщенні господарюючого суб"єкта, який здійснює комісійний продаж товарів, на видному місці повинні бути вивішені Правила продажу товарів на комісійних засадах, перелік тарифів і послуг, що надаються покупцеві.

Операції з обліку руху товарів, прийнятих на комісію, будуть відображатися так (у комісіонера).

1. Оприбутковано товари, прийняті на комісію:

Дт 024 «Товари, прийняті на комісію».

2. Реалізовано комісійні товари: Дт 301 «Каса в національній валюті».

Кт 702.2 «Дохід від реалізації товарів в роздрібній торгівлі».

3. Відображено заборгованість перед комітентом у сумі надходження за договором комісії:

Дт 704 «Вирахування з доходу»;

Кт 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».

4. Списано з обліку реалізовані комісійні товари: Кт 024 «Товари, прийняті на комісію».

5. Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ з суми комісійної винагороди:

Дт 702.2 «Дохід від реалізації товарів в роздрібній торгівлі»; Кт 641 «Розрахунки за податками».

6. Перераховано комітенту гроші за проданий товар (за вирахуванням комісійної винагороди):

Дт 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»; • Кт 301 «Каса в національній валюті».

Підставою для розрахунку за реалізовані комісійні товари є один примірник квитанції (комітентська картка) та документ, що засвідчує особу (комітента). Бухгалтерські проведення за основними товарними операціями підприємств роздрібної торгівлі подані у Додатку 30.