Куцик П. О., Коваль Л. І., Макарук Ф. Ф. Куцик П.О., Козаль Л.І., Макарук Ф.Ф. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві Навчальний посібник. 2010р.- 504 с.

7.4. Порядок продажу товарів з використанням споживчого кредиту

Суб'єктами господарювання застосовується схема реалізації товарів за участю в розрахунках третьої сторони — установи банку. При цьому має бути укладено два договори — між суб'єктом торгівлі (продавцем) і банком (договір, що передбачає можливість здійснення зазначеної форми розрахунків), а також між банком та покупцем (договір про надання кредиту, який укладається під час реалізації товару). Як правило, за такою схемою реалізуються товари кінцевим споживачам (наприклад, побутова техніка, меблі, автомобілі). Тому такий кредит називається споживчим.

Згідно з положенням Нацбанку України «Про кредитування» споживчий кредит — це кредит, який надається фізичним особам — резидентам України для придбання споживчих товарів і послуг.

У схемі реалізації товарів продавець-покупець-банк взаємовідносини відбуваються у такій послідовності.

Спочатку покупець оплачує продавцю частину вартості товару, який придбавається. Продавець видає покупцю необхідні документи, що підтверджують укладення договору купівлі-продажу та оплату частини вартості товару, який він придбаває (наприклад, копія договору купівлі-продажу, квитанція, товарний або касовий чек). Після цього покупець подає до відповідної установи банку отримані від продавця документи і укладає договір про кредитування на суму, що дорівнює неоплаченій частині вартості товару.

Залежно від договірних умов банк або видає покупцю готівку, і той вносить її до каси продавця, або самостійно перераховує необхідну суму на банківський рахунок продавця товарів.

Після отримання повної оплати за товар, що реалізується ( в касу або на банківський рахунок), продавець відвантажує товар покупцю і оформляє всі необхідні документи в загальновстановленому порядку (включаючи документи на гарантійне обслуговування). Тоді товар переходить у власність покупця і операція вважається завершеною.

Важливим моментом в наведеній вище схемі є факт отримання продавцем оплати частини вартості, що залишилася, і відвантаження

Таблиця 13

Кореспонденція рахунків з продажу товарів на умовах споживчого кредиту

№з/пЗміст господарської операціїБухгалтерський запис
ДебетКредит
1Отримано попередню оплату за товар301681
2Нараховане податкове зобов'язання З ПДВ643641
Отримано остаточну оплату за товар311681
4Нараховане податкове зобов'язання з ПДВ643641
5Відображено суму доходу від реалізації товару361702.2
6Відображено податкове зобов'язання з ПДВ702.2643
7Списано собівартість реалізованого товару902.2282.2
8Списано реалізовану націнку (сторно)282.2285.2
9Списано на фінансовий результат собівартість реалізованого товару791.2902.2
10Списано суму доходу на фінансовий результат702.2791.2
товарів, оскільки продавець повинен знати, за який саме товар і ким вноситься плата.

Продавець зобов'язаний ідентифікувати покупця і товар, що реалізується. Для цього він повинен перевірити у покупця документи, що свідчать про часткову оплату за товар, договір про кредитування, документ, що посвідчує особу. Після цього продавець приймає від покупця остаточну оплату готівкою, або упевнюється в надходженні необхідної суми на свій банківський рахунок (за її наявності — перевіряє відповідність даних банківської виписки даним пред'явленого покупцем договору про кредитування). Після виконання зазначених процедур товар підлягає відвантаженню покупцю.

У бухгалтерському обліку операції з реалізації товарів на умовах споживчого кредиту відображені у таблиці 13.