Куцик П. О., Коваль Л. І., Макарук Ф. Ф. Куцик П.О., Козаль Л.І., Макарук Ф.Ф. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві Навчальний посібник. 2010р.- 504 с.

7.3. Порядок продажу товарів у розстрочку та облік цих операцій

Продаж товарів у розстрочку регламентується «Правилами торгівлі у розстрочку». Правління кооперативних організацій та керівники підрозділів визначають та затверджують перелік товарів і перелік магазинів, відділів чи секцій, яким дозволено здійснювати торгівлю у формі продажу товарів у розстрочку.

Продаж товарів у розстрочку здійснюється на підставі договору купівлі-продажу у розстрочку. Договір укладається за умови пред'явлення покупцем паспорта і довідки для придбання товарів у розстрочку, що видається за місцем роботи (навчання), а непрацюючим пенсіонерам — органом, що призначив пенсію. Довідка видається особам, які працюють (навчаються на підприємстві не менше 3 місяців і постійно отримують зарплату (стипендію)).

Під час продажу товарів у розстрочку з покупців справляються відсотки, розмір яких встановлює роздрібне торгове підприємство, але не вище діючих на момент продажу товарів річних ставок за фінансові кредити банку, що обслуговує суб'єкт господарювання.

Передача товару покупцеві здійснюється за умови внесення першого внеску у розмірі не менше 25 % його вартості.

Договором має передбачатися строк сплати решти вартості товару. (Для транспортних засобів встановлюють особливі умови).

Право власності на товари, передані згідно з договором у розпорядження покупця переходить до нього після кінцевого розрахунку. Погашення відтермінованого платежу, наданого покупцям суб"єктом господарювання під час продажу товарів у розстрочку, здійснюється шляхом внесення грошей готівкою до каси роздрібного торгового підприємства, шляхом безготівкового перерахунку через банківські установи, шляхом утримань із зарплати.

За несвоєчасне внесення чергових платежів за придбані товари на користь роздрібного торгового підприємства стягується пеня у розмірі, який обумовлений договором. Якщо покупцем допущено прострочення сплати трьох чергових платежів, вся сума заборгованості, а також обумовлена договором пеня, можуть бути стягнені у примусовому порядку незалежно від настання строку чергових платежів шляхом отримання виконавчого напису нотаріуса або за рішенням суду.

Отже, підставою для відображення в бухгалтерському обліку операцій з продажу товарів у розстрочку є такі документи:

1. Довідка з місця роботи (навчання) про розмір зарплати (стипендії);

2. Договір купівлі-продажу товарів у розстрочку;

3. Опис договорів купівлі-продажу товарів у розстрочку, які прийняті від покупців для юридичного підтвердження фактів купівлі-продажу та здійснення контролю за їх дотриманням.

Ці документи матеріально-відповідальна особа разом із товарно-грошовим звітом передає в бухгалтерію роздрібного торгового підприємства. Після цього договір і довідка вилучаються і зберігаються в окремій папці з метою контролю за вчасністю розрахунків та за дотриманням умов договору.

Покажемо відображення операції в обліку за умови, якщо підприємство-продавець відображає дохід у бухгалтерському обліку в момент передачі цього товару покупцеві (табл. 12).

Наприклад. Згідно з договором купівлі-продажу підприємство продає товар фізичній особі, продажна вартість якого 1800 грн. буде погашена протягом 6 місяців. Відсоткова ставка — 55 % річних, місячна — 4,58 %. Перший внесок у розмірі 25 % від вартості товару — 450 грн. Щомісячна сума погашення кредиту складає 225 грн.

Таблиця 12

Відображення господарських операцій з продажу товарів

у розстрочку

№ з/пЗміст бухгалтерського записуБухгалтерський запис
ДебетКредитСума грн
1Сплачено перший внесок у розмірі 25% від вартості товару301361450
2Передано товар покупцеві, відображено дохід від реалізації товару361702.21800
3Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ702.2641300
4Включено до складу фінансових результатів дохід від реалізації товару702.2791.21500
5Відображено собівартість реалізованого товару902.2282.21000
6Включено до складу фінансових результатів собівартість реалізованого товару791.2902.21000
7Отримано кошти (через установу банку):
7.1за перший місяць надання розстрочки311361225
7.2сума процентів, нарахованих за перший місяць користування розстрочкою31137761,83
8Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ за відсотками за надану розстрочку (63,83грн х 20 %)64364110,30
9Відображено дохід від наданих послуг (у формі нарахованих відсотків за відстрочку платежу)37770361,83
10Списано податкові розрахунки за податковими зобов'язаннями з ПДВ70364310,30
11Включено до складу фінансових результатів дохід від наданих послуг703791.251,53
12Наступні місяці виконують проводки 8—11 (на місячну суму платежу вартості товару, отриманого на виплату, і відповідну суму процентів).
В сучасних умовах господарювання продаж товарів у розстрочку роздрібними підприємствами застосовується рідко.