Куцик П. О., Коваль Л. І., Макарук Ф. Ф. Куцик П.О., Козаль Л.І., Макарук Ф.Ф. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві Навчальний посібник. 2010р.- 504 с.

7.2. Фінансовий облік продажу товарів у роздріб за готівку

Підприємства споживчої кооперації можуть здійснювати продаж товарів за готівку в тому числі через мережу фірмових магазинів (табл.

Таблиця 10 Продаж товарів у роздріб (у тому числі зі знижкою)рядка
Зміст бухгалтерського записуБухгалтерський запис
ДебетКредит
1Продано товар за повною вартістю -1500 грн301702.2
2Продано товар з 10-відсотковою знижкою: 1500 грн.-150 грн.= 1350 грн.301702.2
3Нараховані податкові зобов'язання з ПДВ702.2641
4Відображено торгову знижку285.2282.2
5Списано торгову націнку, що відноситься до проданих товарів285.2282.2
6Списано собівартість реалізованих товарів989
У випадку здавання готівки у денну касу банку:

Дт 311 «Поточні рахунки в національній валюті»;

Кт 301 «Каса в національній валюті».

Якщо готівка буде здана матеріально-відповідальною особою у вечірню касу банку, інкасатору чи органам ДСО:

Дт 333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті»;

Кт 301 «Каса в національній валюті».

Подальше зарахування торгової виручки на поточний рахунок у банку в національній валюті відображається:

Дт 311 «Поточні рахунки в національній валюті»;

Кт 333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті».

Під час відображення оприбуткування готівки слід пам'ятати, що вона повинна бути спочатку оприбуткована у касі.

В склад роздрібного товарообороту включається також продаж товарів установам і організаціям для колективного споживання. Такий продаж називається дрібногуртовим. Реалізація товарів у порядку

Таблиця 11

Продаж товарів власного виробництва в роздріб через фірмовий магазинРяд
Зміст бухгалтерського записуБухгалтерський запис
каДебетКредит
1Передано готову продукцію у фірмовий магазин (за собівартістю)68326
2Оприбутковано готову продукцію в магазині як товар282.2683
3Нараховано торгову націнку282.2285.2
4Продано товар і відображено дохід від продажу301702.2
5Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ702.2641
6Списано торгову націнку, що припадає на реалізовані товари285.2282.2
7Списано собівартість проданих товарів '902.2282.2
8Визначено фінансовий результат702.2791.1
9791.1902.2
10791.144
дрібного гурту здійснюється в межах встановлених лімітів, а розрахунок здійснюється переважно у безготівковій формі.

На підставі рахунку-фактури чи накладної на відпуск товарів дрібногуртовому покупцю буде зроблено запис: Дт 361 «Розрахунки з вітчизняними покут/ями»; Кт 702.2 «Доходи від реалізагіії товарів в роздрібній торгівлі».

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ: Дт 702.2 «Доходи від реалізації товарів в роздрібній торгівлі»; Кт 641 «Розрахунки за податками».

Списано собівартість реалізованих товарів у зв'язку з цим продажем:

Дт 902.2 «Собівартість реалізованих товарів у роздрібній торгівлі»;

Кт 282.2 «Товари в роздрібній торгівлі».