Куцик П. О., Коваль Л. І., Макарук Ф. Ф. Куцик П.О., Козаль Л.І., Макарук Ф.Ф. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві Навчальний посібник. 2010р.- 504 с.

7.1. Документальне оформлення операцій з продажу товарів за готівку

Товари і тара вибувають з роздрібного торгового підприємства внаслідок їх реалізації покупцям, внутрішнього переміщення, передачі підприємствам ресторанного господарства, заготівель, виробничим підприємствам, а також під час уцінки, псування, нестачі при інвентаризаціях товарів і тари.

Під час реалізації товарів населенню, в порядку дрібного гурту, за готівку або в безготівковому порядку первинні документи складають залежно від джерел здавання виручки та напрямків вибуття товарів, вартість яких включається до товарообороту.

Основною формою реалізації товарів населенню є їх продаж за готівку. Згідно з законодавством фіксування отриманої готівки підприємствами роздрібної торгівлі повинно проводитися із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Крім того, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом міністрів України, окремі суб'єкти господарювання, за умови торгівлі визначеними у переліку товарами, можуть не застосовувати реєстратори розрахункових операцій (залежно від розміру суми виручки за попередній рік). Це твердження також стосується підприємств споживчої кооперації у сільській місцевості.

У цьому випадку отримання готівки буде супроводжуватися виписуванням розрахункових квитанцій (РК) із подальшим занесенням сум продажу у книгу обліку розрахункових операцій (КОРО) (Додаток

26).

Готівка, яка отримана роздрібним торговим підприємством протягом робочого дня, фіксується та може бути здана у касу підприємства, банку,

інкасатору, представникам органів державної служби охорони для подальшого зарахування на поточний рахунок в банку.

Так, здавання виручки в центральну касу споживчого товариства супроводжують виписуванням прибуткового касового ордера, який складається безпосередньо з ордера та квитанції до нього. В ордері вказується сума виручки, прізвище матеріально-відповідальної особи, підстава виписування прибуткового касового ордера. У квитанції ця інформація повторюється. Касовий ордер підписує головний бухгалтер, касир і проставляється печатка підприємства.

З метою підтвердження зданої виручки матеріально-відповідальній особі видається відривна частина — квитанція до прибуткового касового ордера.

Матеріально-відповідальні особи можуть здавати виручку в денні та вечірні каси банків, які обслуговують роздрібні торгові підприємства. Для цього матеріально-відповідальна особа оформляє заяву на внесок готівкою, яка складається з двох частин: заяви та квитанції. У всіх частинах проставляють однакові номери, дати, суми виручки, номер поточного рахунка, підпис матеріально-відповідальної особи. Квитанція до заяви на внесок готівкою видається працівникам банку матеріально-відповідальній особі для підтвердження здавання виручки.

В сучасних умовах багато торговельних підприємств укладають угоди з банками на інкасацію торгової виручки.

Згідно з угодою за торговими підприємствами закріплюються працівники банку — інкасатори та їм видаються інкасаторські сумки.

Перед інкасацією виручки матеріально-відповідальна особа повинна оформити супровідну відомість (перший примірник), накладну (другий примірник), копію супровідної відомості (третій примірник) та вкласти в інкасаторську сумку пораховану торгову виручку. Перший та другий примірники вкладаються в інкасаторську сумку разом із виручкою; третій примірник з підписом інкасатора та штампом банку залишається на торговому підприємстві і служить підставою для списання вартості проданих товарів.

Як зазначалося раніше, інкасацію торгової виручки можуть здійснювати також працівники органів державної служби охорони.