Куцик П. О., Коваль Л. І., Макарук Ф. Ф. Куцик П.О., Козаль Л.І., Макарук Ф.Ф. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві Навчальний посібник. 2010р.- 504 с.

Тема 7. Документальне забезпечення і облік продажу товарів на підприємствах роздрібної торгівлі.

Програмна анотація

Продаж товарів підприємствами роздрібної торгівлі за готівку та напрямки здавання торгової виручки. Особливості документального оформлення здавання торгової виручки за реалізовані товари. Фінансовий облік продажу товарів за готівку. Порядок та документальне оформлення продажу товарів роздрібними підприємствами на умовах розстрочки платежу згідно з «Правилами торгівлі у розстрочку». Відображення в обліку операцій з продажу товарів фізичним та юридичним особам у розстрочку. Порядок та документальне оформлення продажу товарів на умовах договору комісії. Особливості документування та зберігання товарів і відображення розрахунків із комітентами. Бухгалтерський облік руху товарів, прийнятих на комісію, та розрахунків із комітентами. Особливості документування та продажу товарів роздрібними підприємствами із використанням споживчого кредиту.

План викладу матеріалу:

7.1 .Документальне оформлення операцій з продажу товарів за готівку.

7.2.Фінансовий облік продажу товарів у роздріб за готівку.

7.3.Порядок продажу товарів у розстрочку та облік цих операцій.

7.4.Порядок продажу товарів з використанням споживчого кредиту.

7.5.Продаж товарів на комісійних засадах

Контрольні запитання

Тестові завдання

Література

Ключові терміни та поняття
Реєстратори розрахункових операцій (РРО) Книги обліку розрахункових операцій (КОРО) Продаж у розстрочкуІнкасація Споживчий кредит Комісійна торгівля Комісіонер Комітент