Куцик П. О., Коваль Л. І., Макарук Ф. Ф. Куцик П.О., Козаль Л.І., Макарук Ф.Ф. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві Навчальний посібник. 2010р.- 504 с.

6.4. Облік надходження товарів і тари на підприємства роздрібної торгівлі

Для фінансового бухгалтерського обліку господарських операцій з надходження товарів і тари від постачальників за кошти роздрібних торгових підприємств застосовують такі рахунки:

282.2 «Товари в роздрібній торгівлі»;

284.2 «Тара в роздрібній торгівлі»;

289.2 «Транспортно-заготівельні витрати у роздрібній торгівлі»;

285.2 «Торгова націнка на товари в роздрібній торгівлі» та інші рахунки, які пов'язані з операціями надходження.

У таблиці 7 відображені операції з придбання товарних запасів на умовах попередньої оплати.

У випадку виникнення розбіжностей під час приймання товарів і тари на підставі акту постачальнику може бути пред'явлена претензія. В обліку це відображається:

Дебет 374 «Розрахунки за претензіями»;

Кредит 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками».

Таблиця 7 Придбання товарів і тари на умовах попередньої оплати

РядкиЗміст бухгалтерського записуБухгалтерський запис
ДебетКредит
1Перераховано з поточного рахунка постачальникові суму передоплати за товари371311
2Відображено суму податкового кредиту зПДВ641644
3Отримано від постачальника й оприбутковано товар у повному обсязі контракту282.2631
4Нараховано торгову націнку на вартість придбаного товару282.2285.2
5Отримано тару284.2631
6Відображено суму транспортних витрат з доставки товар}' на склад289.2631
7Відображено суму податкового кредиту з ПДВ у вартості транспортних витрат644631
8Списано суму податкових розрахунків за податковим кредитом з ПДВ у передоплаті за товар644631
9Зараховано суму передоплати в рахунок отриманого товару631371
У таблиці 8 зосереджені операції роздрібного підприємства, які відображають придбання товару за готівку.

Таблиця 8

Придбання товару за готівковий розрахунок у населення, інших суб'єктів господарювання — неплатників ПДВ

РядкаЗміст бухгалтерського записуБухгалтерський запис
ДебетКредит
1Видано з каси підприємства кошти на закупівлю товару372301
2Закуплений товар оприбуткований відповідно до закупівельного акту та прибуткової накладної282.2631
3Зроблено торгову націнку на вартість придбаного товару282.2285.2
4Оплачено товар продавцеві підзвітною особою631372
5Повернено підзвітною особою до каси підприємства І суму невикористаних грошей301372
Підприємства роздрібної торгівлі мають право скуповувати у населення скляну тару з-під харчових продуктів. Облік цих операцій

відображено у табл. 9.

Таблиця 9

Приймання скляної тари від населення

№ РядкаЗміст бухгалтерського записуБухгалтерський запис
ДебетКредит
1Видача готівки під звіт372301
2Приймання склотари підзвітною особою284.2372
3Проведення від підзвітної особи не витраченої готівки301372
4Тара здана магазином до централізованого приймального пункту791.1284.2
5Оприбуткування оплати за здану тару301719
6Грошові надходження визнано доходом719791.1
Сума претензії може бути врегульована за допомогою надходження цінностей силами постачальника; постачальник може розрахуватися за нестачу коштами.

Господарський суд може задовольнити претензію як на користь постачальника, так і на користь покупця.