Куцик П. О., Коваль Л. І., Макарук Ф. Ф. Куцик П.О., Козаль Л.І., Макарук Ф.Ф. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві Навчальний посібник. 2010р.- 504 с.

Тема 8. Облік інших операцій з товарами і тарою у роздрібній торгівлі.

Облік торгової націнки

Програмна анотація

Умови здійснення переоцінок товарів у роздрібній мережі на дату

складання балансу та протягом звітного періоду. Приведення первинної

вартості товарів до чистої вартості їх реалізації. Особливості обліку уцінок

та дооцінок товарів, які пов'язані із застосуванням у роздрібній мережі

облікових цін — цін продажу. Фінансовий облік операцій з переоцінки

товарних запасів. Повернення товарів покупцями на роздрібне торгове

підприємство та облік розрахунків з покупцями. Відображення в обліку

операцій з повернення товарів з урахуванням застосування підприємствами

роздрібної торгівлі методу ціни продажу. Документування торгової націнки

під час надходження товарів на роздрібне підприємство. Складання

розрахунку реалізованих торгових націнок для визначення собівартості

реалізованих товарів. Синтетичний облік торгової націнки. Аналітичний

облік торгової націнки із застосуванням книжково-журнальної форми обліку.

Порядок відкриття, заповнення та ведення книги форми К-39.

План викладу матеріалу:

8.1 .Облік переоцінок товарів у роздрібних підприємствах.

8.2.Облік повернення товарів покупцями.

8.3.Документальне оформлення, синтетичний та аналітичний облік торгової націнки у роздрібних підприємствах. Контрольні запитання Тестові завдання Література

Ключові терміни та поняття
Дооцінка товарів Уцінка товарів Первинна вартість Чиста вартість реалізації Вирахування з доходуАкт про повернення товарів Реалізована торгова націнка Метод ціни продажу