Куцик П. О., Коваль Л. І., Макарук Ф. Ф. Куцик П.О., Козаль Л.І., Макарук Ф.Ф. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві Навчальний посібник. 2010р.- 504 с.

4.3. Аналітичний облік товарів і тари в бухгалтерії оптового підприємства

В бухгалтерії оптового підприємства за прийнятими, опрацьованими і затвердженими звітами здійснюють аналітичний кількісно-сумовий та сумовий облік.

Кількісно-сумовий облік ведуть за такими ж способами, що і в місцях зберігання товарів і тари (гатунковий, сальдовий, інші) (Додаток 20).

Необхідність ведення кількісно-сумового обліку в бухгалтерії пов'язана із забезпеченням інформацією управлінців про наявність та рух товарів і тари за окремими групами, партіями, найменуваннями, а також з метою забезпечення збереження кооперативної власності.

Для звіряння даних аналітичного обліку бухгалтерії і складського обліку використовують відомості кількісно-сумового обліку.

Окрім кількісно-сумового обліку в бухгалтерії оптового підприємства ведуть сумовий аналітичний облік. Для цих цілей книжково-журнальною формою обліку передбачено реєстр сумового аналітичного обліку журнал форми № К-2 (Додаток 18). Якщо облік на підприємстві автоматизований, тоді реєстром є машинограма сумового обліку.

Записи в реєстрі сумового обліку здійснюють на підставі звітів про рух товарів і тари на складі.

Аналітичний сумовий облік ведуть і в цілому по оптовому підприємству за матеріально-відповідальними особами.

Для кожної матеріально-відповідальної особи відкривають аналітичні рахунки з необхідною кількістю рядків на звітний місяць. Додатково

передбачено окремий рядок для фіксування даних порівняльної відомості результатів інвентаризації товарів і тари.

У кінці звітного місяця підраховують підсумки за кореспондуючими рахунками із дебетом та кредитом рахунка 281.1 «Товари в оптовій торгівлі» і за іншими розділами журналу форми № К-2.

Крім того, визначають також залишки товарів і тари на кінець місяця, які звіряють із показниками останнього звіту.

Підсумки оборотів і кінцеві залишки за кожним аналітичним рахунком матеріально-відповідальної особи переносять у зведений журнал форми № К-2, який має такі самі реквізити, як і К-2 за винятком колонки «№ звіту», яку заміняє колонка «№ складу».

Інформація зведеного журналу форми № К-2 звіряється з журналами за іншими рахунками з метою визначення достовірності зустрічних сум; перевіряються також і внутрішні обороти за рахунком № 281.1 «Товари в оптовій торгівлі».

На підставі звірених підсумків за зведеним журналом форми № К-2 складають такі меморіальні ордери (Додаток 19):

- за Дт 281.1 і Km різних;

- за Km 281.1 і Дт різних;

- за Дт 284.1 і Km різних;

- за Km 284.1 і Дт різних;

- за Km 702.1 і Дт різних;

- за Km 631 і Дт різних.

Суми внутрішнього обороту за рахунком 281.1 включаються в меморіальний ордер за Дт рахунка, а в меморіальний ордер за Кт не

записуються.

У меморіальних ордерах записують прописом суми часткові і загальні; проставляється дата складання і підпис головного бухгалтера.

Меморіальні ордери реєструються у реєстраційному журналі форми № К-40 загальним підсумком за відповідний місяць та розносяться у головну книгу форми № К-41.