Куцик П. О., Коваль Л. І., Макарук Ф. Ф. Куцик П.О., Козаль Л.І., Макарук Ф.Ф. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві Навчальний посібник. 2010р.- 504 с.

Тема 5. Інвентаризація в оптовій торгівлі: порядок проведення та облік результатів

Програмна анотація

Поняття інвентаризації товарно-матеріальних цінностей в оптовій торгівлі. Основні завдання інвентаризації. Види інвентаризацій. Склад та функції постійно діючих і робочих інвентаризаційних комісій. Порядок проведення інвентаризації та методика заповнення і складання інвентаризаційних описів товарів і тари. Визначення, документальне оформлення та затвердження результатів інвентаризації. Порядок складання розрахунку природних втрат товарів. Оформлення результатів інвентаризації у порівняльній відомості. Відображення в обліку пересортувань товарів, нестач товарів у межах норм природних втрат, понад норми природних втрат, віднесення на винну особу нестач товарно-матеріальних цінностей понад норми природних втрат та відшкодування цих втрат.

План викладу матеріалу:

5.1. Суть інвентаризації товарів і тари та її основні завдання.

5.2.Порядок проведення та документальне оформлення інвентаризації товарів і тари на підприємствах оптової торгівлі споживчої кооперації.

5.3. Визначення, документальне оформлення та затвердження результатів інвентаризації товарів і тари.

5.4.Фінансовий облік результатів інвентаризації.

Контрольні запитання

Тестові завдання

Література

Ключові терміни та поняття
Інвентаризація Робоча інвентариза­ційна комісія Інвентаризаційний описПересортиця товарів Природні втрати товарів Порівняльна відомість результатів інвентаризації