Куцик П. О., Коваль Л. І., Макарук Ф. Ф. Куцик П.О., Козаль Л.І., Макарук Ф.Ф. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві Навчальний посібник. 2010р.- 504 с.

Тема 4. Аналітичний облік товарів і тари та звітність матеріально-відповідальних осіб оптових підприємств

Програмна анотація

Облік руху товарів і тари матеріально-відповідальними особами в місцях зберігання. Способи зберігання товарно-матеріальних цінностей. Особливості здійснення та застосування гатункового способу зберігання товарів і тари. Партіонний спосіб ведення кількісно-сумового обліку товарів і тари. Суть сальдового та автоматизованого способів. Порядок звіряння відомостей бухгалтерського обліку із даними матеріально-відповідальних осіб. Етапи та засоби обліку в 1 С-Бухгалтерії. Звіт про рух товарів ітарина складі", порядок складання, подання, приймання, перевірки, затвердження та бухгалтерської обробки. Реєстр сумового обліку товарів і тари — журнал К-2. Порядок відкриття журналу К-2, його структура і методика заповнення. Зведений журнал К-2 та меморіальні ордери, які складаються згідно з вимогами процедури документообігу в книжково-журнальній формі обліку.

План викладу матеріалу:

4.1.Облік товарів і тари в місцях зберігання.

4.2.3вітність матеріально-відповідальних осіб.

4.3.Аналітичний облік товарів і тари в бухгалтерії оптового підприємства.

Контрольні запитання Тестові завдання Література

Ключові терміни та поняття
Кількісно-сумовий спосіб обліку товарів Аналітичний облік товарів Звіт про рух товарів і тари на складіЖурнал форми К-2 Меморіальні ордери Реєстраційний журнал Головна книга