Куцик П. О., Коваль Л. І., Макарук Ф. Ф. Куцик П.О., Козаль Л.І., Макарук Ф.Ф. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві Навчальний посібник. 2010р.- 504 с.

3.1. Документальне оформлення продажу товарів

Покупцями оптових підприємств споживчої кооперації є підприємства своєї системи (госпрозрахункові відособлені підрозділи споживчих товариств, які здійснюють роздрібну торгівлю, ресторанне господарство, виробництво товарів народного вжитку, інші) та суб'єкти господарської діяльності інших організаційно-правових форм господарювання та

власності.

На початку фінансового року контрагенти зобов'язані переглянути угоди купівлі-продажу, за якими здійснюють взаємовідносини та оновити їх згідно з чинними нормативними документами, уточнити форми розрахунків за товари.

Моментом реалізації товарних запасів оптовими підприємствами є перехід права власності на товар, тобто його відвантаження.

Необхідно зазначити, що датою виникнення податкових зобов'язань з ПДВ вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбулася будь-яка з подій, що сталася раніше:

- або дата зарахування коштів на поточний рахунок від

покупця;

- або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) дата оформлення документа що засвідчує факт виконання робіт (послуг). Одним із основних показників діяльності підприємств і організацій оптової торгівлі споживчої кооперації є оптовий товарооборот.

Оптовий товарооборот — це перепродаж товарів без будь-яких змін (крім звичайних для торгівлі операцій) іншим підприємствам та організаціям ресторанного господарства, виробничим підприємствам системи споживчої кооперації

та іншим позасистемним суб'єктам підприємницької діячьності зі складів оптових баз.

Також розрізняють оптово-складський товарооборот, транзитний товарооборот без участі в розрахунках, за участю в розрахунках та транзитний товарооборот.

Перед відпусканням (продажем) товарів покупці складають замовлення, де зазначають назву товару, його кількість, ціну. На підставі замовлення бухгалтер оптового підприємства виписує рахунок або рахунок-фактуру, який підлягає оплаті покупцем.

При продажу товарів покупцю, доставка їх може здійснюватися транспортом оптового підприємства, транспортом покупця або транспортно-експедиційного підприємства. При залізничних перевезеннях оформляють спеціальну залізничну накладну; якщо доставка здійснюється автотранспортом — товарно-транспортну накладну. У переважній більшості випадків повинна бути виписана податкова накладна.

При отриманні товарів покупець пред'являє довіреність на право отримання цінностей, яка залишається у бухгалтерії оптового підприємства разом із примірниками товарних документів і податкової накладної.

Податкові накладні, які засвідчують продаж товарів покупцям підлягають реєстрації у реєстрі виданих податкових накладних.

Слід зазначити, що оптові підприємства здійснюють продаж товарів незначними партіями загальноосвітнім школам, дитячим установам, лікувально-профілактичним та іншим подібним закладам.

Для контролю за здійсненням таких видів продажу на підприємстві слід вести спеціальний Реєстр операцій з дрібнооптового обороту. Підтверджувальними документами цих операцій є рахунки, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, довіреності, платіжні доручення про оплату за товар, розрахункові чеки.