Куцик П. О., Коваль Л. І., Макарук Ф. Ф. Куцик П.О., Козаль Л.І., Макарук Ф.Ф. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві Навчальний посібник. 2010р.- 504 с.

3.2. Синтетичний облік продажу товарів

Продаж товарів оптовими підприємствами здійснюється за оптово-відпускними цінами (договірними), які включають, крім ціни придбання націнку і ПДВ.

При відображенні в обліку реалізації товарів застосовують такі рахунки:

281.1 «Товари в оптовій торгівлі»;

284.1 «Тара в оптовій торгівлі»;

361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»;

702.1 « Дохід від реалізації товарів в оптовій торгівлі»;

902.1 «Собівартість реалізованих товарів в оптовій торгівлі»;

641 «Розрахунки за податками»;

703 «Дохід від реалізації робіт і послуг».

Фінансовий облік операцій з продажу товарів на умовах наступної

оплати показаний у табл. З

Таблиця З

Відображення в обліку операцій з продажу товарів на умовах наступної оплати

№ з/пЗміст операціїД-тК-тСума, грн
1Відвантажено товар361702.13600
2Податкове зобов'язання з ПДВ702.1641600
3Списано собівартість відвантаженого товару902.1281.12000
4Визначено фінансовий результат702.1791.13000
5791.1902.12000
6791.1441000
Під час відображення в обліку продажу товарів на умовах попередньої оплати спочатку відображають надходження коштів:

Дт 311 «Поточні рахунки в національній валюті»; Кт 681 «Розрахунки за авансами одержаними». Із суми продажу, яка підлягає оподаткуванню ПДВ: Дт 643 «Податкові зобов'язання»; Кт 641 «Розрахунки за податками».

Відображається продаж товарів покупцям: Дт 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»; Кт 702.1 «Дохід від реалізації товарів в оптовій торгівлі».

Нараховується податкове зобов'язання: Дт 702.1 «Дохід від реалізації товарів в оптовій торгівлі»;

Кт 643 «Податкові зобов 'язання».

Завершальною операцією (після запису операцій 3, 4, які відображені у таблиці) є зарахування отриманого від покупця авансу:

Дк 681 «Розрахунки за авансами одержаними»;

Кт 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями».

У випадку, якщо у товарний документ включена позиція тари (яка не входить до вартості товару), на суму тари окремо від товару буде зроблено запис:

Дт 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»;

Кт 284.1 «Тара в оптовій торгівлі».

На суму витрат на перевезення, які підлягають оплаті оптовому підприємству покупцем:

Дт 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»;

Кт 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг».

Нарахування податкового зобов'язання з ПДВ із транспортних послуг:

Дт 703 «Дохід від реалізації послуг»;

Кт 641 «Розрахунки за податками».

Постачання товарів від оптового підприємства до покупця може здійснюватися третьою стороною на підставі угоди на перевезення або у порядку самовивезення. За таких обставин на оптовому підприємстві поряд з товарними ці операції відображатися не будуть.