Куцик П. О., Коваль Л. І., Макарук Ф. Ф. Куцик П.О., Козаль Л.І., Макарук Ф.Ф. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві Навчальний посібник. 2010р.- 504 с.

Тема 3. Документальне забезпечення та облік продажу і відпуску товарів і тари на оптових підприємствах споживчої кооперації

Програмна анотація

Порядок оформлення відносин купівлі-продажу. Узгодження моменту реалізації та дати виникнення податкових зобов'язань з ПДВ під час реалізації товарів оптовими підприємствами. Особливості документування операцій залежно від виду транспортування товарних запасів. Документальне оформлення продажу з урахуванням попередньої або наступної оплати за товар. Синтетичний облік продажу товарів і тари із використанням плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій споживчої кооперації. Види внутрішнього переміщення товарних запасів і тари, їх документальне оформлення та облік. Документальне оформлення товарних втрат, які виникають у процесі зберігання товарів, їх облік. Повернення товарів покупцями, документування та відображення в обліку цих операцій. Умови переоцінок товарів. Документальне оформлення та облік дооцінок товарів. Порядок документального оформлення та облік уцінок товарів на оптових підприємствах згідно з вимогами П(С)БО 9 «Запаси».

План викладу матеріалу:

3.1 .Документальне оформлення продажу товарів.

3.2.Синтетичний облік продажу товарів.

3.3.Документальне оформлення та облік внутрішнього переміщення товарів, тари та товарних втрат.

3.4.Облік повернення товарів та їх переоцінок. Контрольні запитання Тестові завдання

Література

Ключові терміни та поняття
Договір купівлі-продажу Податковий кредит Податкове зобов'язання Уцінка товарних запасів Внутрішнє переміщення товарівВтрати товарів Чиста вартість реалізації товарів Дооцінка товарних запасів