Куцик П. О., Коваль Л. І., Макарук Ф. Ф. Куцик П.О., Козаль Л.І., Макарук Ф.Ф. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві Навчальний посібник. 2010р.- 504 с.

2.4. Фінансовий облік надходження товарів і тари на оптові підприємства споживчої кооперації

Первинна облікова документація є підставою для фінансового обліку товарних запасів і тари на оптових підприємствах.

Для цих цілей оптові підприємства споживчої кооперації застосовують рахунки:

Pax. 281.1 «Товари в оптовій торгівлі»;

Pax. 284.1 «Тара в оптовій торгівлі»;

Pax. 289.1 «Транспортно-заготівельні витрати в оптовій торгівлі».

Облік операцій з придбання товарів відображено у табл. 1.

Таблиця 1

Бухгалтерський облік операцій з придбання товарів на умовах попередньої оплати

№ з/пЗміст операціїБухгалтерський записСума,грн
Д-тК-т
1Здійснена попередня оплата постачальнику3713112400
2Відображена сума податкового кредиту з ПДВ641644400
3Оприбуткований отриманий товар без ПДВ281.16312000
4Нарахована сума податкового кредит}' з ПДВ в ціні оплачених товарів644631400
5Зарахована сума авансу в рахунок розрахунків з постачальником після виконання ним зобов'язань з надходження товарів6313712400
Схематично облік надходження товарів на умовах попередньої оплати на оптові підприємства відображений в Додатку 14.

Під час відображення операцій з надходження товарів із наступною оплатою в обліку будуть зроблені подібні записи, окрім операцій 1 та 5. Крім того, податковий кредит з ПДВ буде відображатися записом: Д-т 641 «Розрахунки за податками»; К-т 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками». Якщо під час приймання товарів встановлена нестача, тоді на підставі акта постачальнику може бути виставлена претензія: Д-т 374 «Розрахунки за претензіями»; К-т 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками». За згодою сторін претензія врегульовується поверненням коштів: Д-т 311 «Поточні рахунки в національній валюті»; К-т 374 «Розрахунки за претензіями». При цьому слід відкоригувати ПДВ (методом «сторно»): Д-т 641 «Розрахунки за податками»; К-т 644 «Податковий кредит».

Схема бухгалтерських кореспонденцій надходження товарів на оптові підприємства на умовах наступної оплати подана у Додатку 15. Окрім того, бухгалтерські проведення з урахуванням виявлення нестачі товарних цінностей під час надходження товарів показані у Додатку 16. Слід зупинитися на відображенні в обліку операцій з надходження товарів, якщо доставка здійснюється транспортом спеціалізованої організації (табл. 2).

Надходження тари (окремою позицією) буде відображатися записом:

Д-т 284.1 «Тара в оптовій торгівлі»; К-т 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками». Зазначена тара (металева, дерев'яна, скляна, мішкотара, інша) може бути повернута постачальнику або тарній організації (підприємству). Під час приймання тари можуть виникати розходження в її оцінці. Якщо встановлені втрати:

а) списується облікова вартість тари:

Д-т 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»;

К-т 284.1 «Тара в оптовій торгівлі».

Таблиця 2

Бухгалтерський облік операцій з придбання товарів при доставці їх автотранспортним підприємством

№ і/пЗміст операціїБухгалтерський записСума,
Д-тК-т
1Здійснена попередня оплата постачальнику3713112400
2Відображена сума податкового кредиту з ПДВ641644400
3Попередня оплата транспортній організації за доставку товару371311360
4Відображення податкового кредиту з ПДВ64164460
5Оприбуткований отриманий товар без ПДВ281.16312000
6Нарахована сума податкового кредиту з ПДВ в ціні оплачених товарів644631400
7Відображені транспортно-заготівельні витрати289.1377300
8Нарахована сума податкового кредиту з ПДВ64437760
9Зарахований аванс у розрахунок з постачальником6313712400
10Зарахований аванс у розрахунок з транспортним підприємством377371360
б) витрати (втрати) під час приймання тари: Д-т 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей»; К-т 284.1 «Тара в оптовій торгівлі».

Під час приймання постачальником або тарною організацією (підприємством) тари вона може бути оцінена вище облікової вартості:

а) списується облікова вартість тари:

Д-т 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»; К-т 284.1 «Тара в оптовій торгівлі».

б) на суму доходу за операціями з тарою:

Д-т 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»; К-т 719 «Інший операційний дохід».