Куцик П. О., Коваль Л. І., Макарук Ф. Ф. Куцик П.О., Козаль Л.І., Макарук Ф.Ф. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві Навчальний посібник. 2010р.- 504 с.

2.1. Завдання та принципи організації бухгалтерського обліку товарів і тари на підприємствах оптової торгівлі

Господарюючі суб'єкти споживчої кооперації для зайняття торговельною діяльністю у сфері оптової торгівлі можуть мати:

- оптові, оптово-роздрібні бази (об'єднання) та гуртівні — основні господарські підприємства оптової торгівлі, що здійснюють оптові закупівлі та поставки товарів і надають торговельні послуги підприємствам і організаціям роздрібної торгівлі, ресторанного господарства та іншим суб'єктам підприємницької діяльності;

- товарні склади, склади-холодильники у формі оптових підприємств — відокремлені або спеціально пристосовані приміщення для зберігання та переробки, доробки товарних

запасів;

- склади — магазини, що мають функціональні площі, до яких входять торговельні та складські площі закритих та напівзакритих приміщень для зберігання і продажу великогабаритних товарів (меблі, будматеріали).

Торговельна діяльність — це ініціативна, самостійна діяльність юридичних осіб і громадян щодо здійснення купівлі та продажу товарів народного споживання з метою отримання прибутку.

Закупівля товарів цими підприємствами та інше надходження здійснюється від оптових, посередницьких, виробничих підприємств різних форм власності, які розташовані як в межах України, так і за кордоном за договірними цінами.

Ці товари призначені для подальшого перепродажу покупцям (роздрібним, підприємствам ресторанного господарства тощо), які здійснюють реалізацію товарів народного вжитку кінцевим споживачам. Завданнями обліку товарних запасів і тари на підприємствах оптової торгівлі споживчої кооперації є:

1. Формування в оптовій мережі необхідної і достатньої

кількості товарних запасів з метою раціонального їх просування до кінцевих споживачів;

2. Зовнішній і внутрішній контроль за виконанням планових завдань з товарообороту за його видами;

3. Своєчасний контроль за станом товарних запасів і своєчасними розрахунками з контрагентами згідно з укладеними угодами з метою запобігання виникненню простроченої заборгованості і відображення її реальної вартості у фінансовій звітності;

4. Організація оперативного контролю за збереженням товарно-матеріальних цінностей шляхом ретельного підбору кадрового забезпечення та своєчасного укладання договорів про матеріальну відповідальність;

5. Контроль за формуванням облікових цін на товари, відповідності їх первинної вартості чистій вартості реалізації згідно з ПСБО 9 «Запаси»;

6. Своєчасне надання зовнішнім і внутрішнім користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про стан, наявність, рух товарних запасів і тари з метою ефективного управління підприємством.

До основних принципів організації бухгалтерського обліку товарних операцій на підприємствах оптової торгівлі належать: взаємозв'язок показників бухгалтерського обліку і планових завдань товарообороту; своєчасне формування інформації про виконання плану товарообороту; організація обліку товарно-матеріальних цінностей за матеріально-відповідальними особами та місцями зберігання; облік товарів і тари у кількісно-сумовому вираженні та взаємоузгодженість цих показників; дотримання облікових цін та націнок під час реалізації товару.