Куцик П. О., Коваль Л. І., Макарук Ф. Ф. Куцик П.О., Козаль Л.І., Макарук Ф.Ф. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві Навчальний посібник. 2010р.- 504 с.

Тема 2. Документальне забезпечення та облік надходження товарних запасів і тари на підприємства оптової торгівлі

Програмна анотація

Види кооперативних оптових підприємств та завдання обліку надходження товарних запасів. Принципи організації бухгалтерського обліку товарних операцій на підприємствах оптової торгівлі. Механізм формування цін на товари. Складові первинної вартості товарів залежно від джерел їх надходження. Види облікових цін у оптовій ланці. Контроль за дотриманням цінової політики. Види надходження товарів і тари на оптові підприємства та особливості документального забезпечення цих операцій. Типові первинні товарні та розрахункові документи. Суть та призначення довіреностей на право отримання цінностей. Документування операцій у разі виявлення розбіжностей під час приймання товарів і тари від постачальників. Особливості відображення в обліку операцій з надходження товарів і тари з урахуванням попередньої та наступної оплати.

План викладу матеріалу:

2.1 .Завдання та принципи організації бухгалтерського обліку товарів і тари на підприємствах оптової торгівлі.

2.2.Механізм формування первинної та облікової вартості товарних запасів у оптовій торгівлі.

2.3. Документальне забезпечення надходження товарів і тари.

2.4.Фінансовий облік надходження товарів і тари на оптові підприємства споживчої кооперації.

Контрольні запитання

Тестові завдання

Література

Ключові терміни і поняття
Торговельна діяльність Оптова торгівля Оптовий товарооборот Оптові базиПервісна вартість товарів Облікова вартість товарів Попередня оплата Наступна оплата