Куцик П. О., Коваль Л. І., Макарук Ф. Ф. Куцик П.О., Козаль Л.І., Макарук Ф.Ф. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві Навчальний посібник. 2010р.- 504 с.

1.3. Структурна характеристика органів бухгалтерського обліку у споживчій кооперації

Методологічне керівництво бухгалтерським обліком в Україні здійснює Міністерство Фінансів України. Створена при ньому методологічна рада займається питаннями розробки, затвердження ПСБО, плану рахунків, інструкцій. Окремі документи підлягають узгодженню з Державним комітетом статистики та Міністерством Юстиції.

В системі споживчої кооперації бухгалтерську роботу здійснюють: Управління бухгалтерського обліку, звітності і корпоративних прав Укоопспілки, Кримспоживспілки, облспоживспілок, централізовані бухгалтерії та бухгалтерії райспоживспілок, райспоживтовариств, кооперативних підприємств, ГВП (рис. 1.1).

Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерською службою, яку очолює начальник управління —головний бухгалтер.

Управління бухгалтерського обліку, звітності і корпоративних прав Укоопспілки забезпечує методологічне керівництво бухгалтерським обліком і звітністю, розробляє положення, вказівки, інструкції, удосконалює затверджену документацію, одержує і розглядає фінансову звітність Кримспоживспілки і облспоживспілок, підприємств, власного господарства, спільних підприємств, складає зведену звітність.

Зміст роботи управлінь бухгалтерського обліку, звітності і корпоративних прав Кримспоживспілки, ОСС аналогічний управлінню методології бухгалтерського обліку; звітності і корпоративних прав Укоопспілки, окрім методологічної роботи.Рис. 1.1. Структура бухгалтерських служб споживчої кооперації України

Бухгалтерський облік в організаціях та підприємствах ведуть бухгалтерські служби, які забезпечують раціональну організацію документообігу і достовірність бухгалтерського обліку.

Централізовані бухгалтерії ведуть роботу на базі типового положення про централізовану бухгалтерію. Вони організовують облік за секторами (ланками): облік товарів на складі, роздрібному торговому підприємстві, облік розрахункових операцій, облік необоротних активів, облік капіталу та інше.