Банько В.Г. Будівлі, споруди та обладнання туристських комплексів: Навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: Дакор, 2008. — 328 с.

17.7. Схеми технологічного процесу

Залежно від складності асортименту, фізико-хімічних властивостей товарів, їх підготовленості до продажу, наявність товарних запасів, обсяг постачальних партій, форм продажу у магазинах використовуються чотири схеми, які являють собою загальний вигляд технологічного процесу. Вони відрізняються між собою кількістю виконуваних операцій (див. рис. 17.11).Рис. 17.11 Приблизна схема загального вигляду технологічного процесу в магазині

Найбільш раціональною є схема 1, яка складається з чотирьох основних технологічних операцій. При надходженні штучних або фасованих товарів у тарі-обладнанні використовується перша або друга схема, залежно від кількості товарів, які надійшли, їх фізіко-технологічних якостей, розмірів торговельної зали магазину.

Схеми 1 і 2 дозволяють скоротити сукупну довжину ванта-жопідготовки і максимально зменшити кількість перевантажування товарів, оскільки не включають в себе такі трудомісткі операції, як підготовка товарів до продажу, викладка. Не потрібні функціональні приміщення для зберігання, підготовки товарів до продажу.

Досить складна і трудомістка 4 схема, вона складається з восьми операцій.

Ця схема використовується у тому випадку, коли товари надходять до магазину непідготовленими до продажу та потребують зберігання у магазині.

Розглянемо, які технологічні операції та їх елементи включає схема «Технологічний процес відбирання та комплектування партій товарів для подання до торговельної зали від місця зберігання» (див. рис. 17.12).

Ця схема підтверджує як ускладнюється технологічний процес, коли товар зберігається у кладових магазину. У випадках необхідності підготовки товару до продажу, як це має місце у 4 схемі, значно ускладнюється технологічний процес. Тому для ширшого впровадження у роботу магазину схем 1-2, слід вирішити проблеми перенесення у максимальній ступені операцій щодо підготовки товару до продажу, особливо фасування та укладання у тару-обладнання, вироблені підприємством.

Таким чином, впровадження прогресивної технології руху товарів у магазині на основі використання тари-обладнання, дозволяє не тільки скоротити внутрішньо магазинні переміщення товару, але й виключити з технологічного процесу операції, пов'язані із зберіганням і підготовкою товару до продажу.Рис. 17.12. Технологічна схема відбирання і комплектування партії товарів для подачі до торговельної зали магазину