Банько В.Г. Будівлі, споруди та обладнання туристських комплексів: Навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: Дакор, 2008. — 328 с.

17.8. Торговельно-технологічні операції з тарою у магазині і шляхи їх удосконалення

Основну масу товарів народного споживання виробляють, транспортують, зберігають і відпускають у тарі. Тому до магазинів разом з товаром надходить велика кількість тари. Тара — це елемент упаковки, яка являє собою вироби, що призначенні для пакування, зберігання і транспортування продукції (товару).

Тара має велике значення у раціоналізації торговельно-технологічного процесу магазину, оскільки зменшує час на використання технологічних операцій з прийому (відпустки) товарів, закладає умови для механізації при навантаженні, розвантаженні і укладанні на зберігання, збільшує продуктивність праці торговельного персоналу, забезпечує ефективніше використання вагона навантаження транспорту і ємності складських приміщень магазину, зберігає товар від шкідливого впливу зовнішнього середовища, забезпечує умови для зберігання кількості і якості. В залежності від виконуючих функцій і товарно-галузевого профілю, магазини виконують різноманітні технологічні операції з тарою (див. рис. 17.13).

Основні технологічні операції з тарою в магазині є приймання її за кількістю та якістю. Кількість тари, яка надходить з товаром, повинна відповідати супроводжувальним документам.

Для перевірки якості виробництва тари необхідно виконати такі технологічні операції як її відкрити та звільнити від товару.

Відкривати тару слід за допомогою спеціальних інструментів — цвяховиймача, молотка, кліщів, ножів та ін., набір яких повинен бути у кожному торговельному підприємстві.

Порожня та підготовлена тара повинна бути розсортована за видами і доставлена у спеціально відведене місце для зберігання.

Дерев'яну тару зберігають на підтоварниках. Так, дерев'яні ящики укладають у багатоярусні штабелі з вентиляційною відстанню нещільного укладання. Тару з-під товарів, які мають специфічний запах, зберігають окремо. Мішки після очистки від залишків товару сортують за видами і категоріями, укладають на зберігання у сухі приміщення. Складають їх в кіпи по категоріях і до кожної кіпи прикладають бірку, в якій вказують кількість і категорію мішків. Мішки за ступенем зносу підрозділяють на 6 категорій.Рис. 17.13 Основні технологічні операції з транспортною тарою

Картонна, текстильна, паперова, скляна тара зберігається тільки в закритих приміщеннях.

Металеві бочки зберігають на підтоварниках під навісом. Скляну тару, укладену у транспортну тару, можна зберігати під навісом.

Тара разового використання після розпакування /вивільнення/ від товару належить утилізації. Паперова і картонна тара використовується як макулатура.

Деяка частина полімерної тари може бути використана як другорядна сировина хімічних виробництв. Як тароматеріал для ремонту тари можна використовувати відходи дерев'яної тари. Тара зберігається у магазині (допустимий строк) до накопичення відвантажувальної партії і дорівнює вмісту на одну транспортну одиницю. Потім тара при необхідності ремонтується і підготовляється для відправки.

Підготовлену тару навантажують на засоби механізації й направляють до місця відвантажування і навантажують на транспортні засоби, дотримуючись технології укладання. Рекомендується застосування укладання ящиків в перев'язку. Для кращого використання обсягу кузова ящики укладають «по три» та «по два» лотки. При перевезенні ящиків різноманітних типорозмірів використовується вкладка «всередину». Після щільного укладення штабель закривають брезентом і при відсутності огорожувальних щитів перев'язують закріпляючою мотузкою.

Заключним етапом операції є документальне оформлення вивезення тари матеріально відповідальною особою.

Як приклад, можна використати досвід Німеччини. Суть його полягає ось у чому: якщо в сім'ї спорожняється склотара з-під продуктів харчування, то немає потреби її накопичувати в квартирі, занявши сховища та інші приміщення. Наприклад, спорожнилась одна-дві пляшки з-під води чи пива, а вам необхідно піти в Куухафхале (великий магазин самообслуговування) за покупками. Ви берете ці пляшки з собою. Проходячи через касу в торговельну залу магазину, касир відразу повертає вам вартість пляшок і покупець відносить їх у спеціальне місце, де стоять піддони з інвентарними багатообіговими ящиками чи тара-обладнання, куди ви маєте можливість їх поставити. Одна людина (з числа продавців-консультантів) стежить, коли набереться на піддон чи в тарі-обладнанні визначена кількість склопосуду. В результаті утворюється укрупнена вантажна одиниця, яку робітники за допомогою візка з низьким підйомом вил чи малогабаритного електронавантажувача підіймають на висоту 5-10 см від підлоги і переміщають до місця накопичення відвантажуваної партії, а з прибуттям автотранспорту, переміщуються вказаним механізмом в його в кузов. Якщо раптом ви ненавмисне забули залишити склопосуд у відведеному місці магазину, то проходячи повз касира ви сплачуєте вартість цього склопосуду.