Банько В.Г. Будівлі, споруди та обладнання туристських комплексів: Навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: Дакор, 2008. — 328 с.

17.6. Значення послуг у раціональній технології торговельно- технологічного процесу.

Вдосконалення технології продажу товарів у магазинах, зниження витрат часу на придбання товарів, створення покупцям комфортних умов для вибору і покупки товарів, зниження трудомісткості ТТП неможливі без раціональної технології подання торговельних послуг.

Що слід розуміти під послугою? Послуга — це давно вживане слово, але зараз воно ніби набуло нового змісту. У тлумачному словнику говориться, що «послуга означає зробити кому-небудь що-небудь приємне, словом чи ділом платно чи безкоштовно» Що стосується послуги як економічної категорії, то її поняття значно ширше, тут потрібно виходити перш за все з характеру корисності послуги.

Не дивно, що покупці прагнуть придбати товар там, де їм готові надати послуги. В повному розумінні слова «обслужити» — це відносно до торгівлі означає продати річ і надати послугу. Покупцю у магазині надають послуги, які виконують у процесі продажу товарів (консультації покупцям, комплектування подарункових наборів) і після неї — невелика переробка швейних виробів, куплених у магазині, доставка товарів додому.

Сьогодні важко уявити собі магазин, який не надає послуг покупцям. Номенклатура послуг з урахуванням типів магазинів перевищує 100 видів.

Послуги, які надаються покупцям як в продовольчих, так і в непродовольчих магазинах, класифікують на п'ять груп:

— послуги виробничого характеру;

— транспортні і навантажувально-розвантажувальні послуги;

— консультації фахівців;

— інші види.

Розвитку послуг зо кордоном надають особливого значення. Так, англійська фірма для широкого впровадження пропонує електронні довідково-інформаційні пристрої «В деодем». За зовнішнім виглядом цей напільний апарат нагадує знайомі всім розважальні автомати з відеоіграми. На кнопковому пульті написані найменування товарів /як правило, технічно складні пилосмокти, холодильники та ін. Споживач нажимає кнопку товарної групи, яка його зацікавила і на екрані демонструються різноманітні типи пилосмоктів чи інших товарів, причому вони показуються у дії. Покупець бачить, як поводитись з пилососом /чи іншим товаром/, а голос диктора розповідає йому про особливість та ціни різних моделей. Така апаратура широко використовується у магазинах Великобританії і споживачі охоче користуються послугами такої апаратури. Це активізує не тільки процес продажу товарів, але й продавці, дивлячись відеофіль-ми, підвищують свою професіональну підготовку, розширюючи знання про товар. Ці автомати обладнані надійним кожухом, що дозволяє їх встановлювати не тільки у магазині, а й поза межами магазину, тоді можна рекламувати товар цілодобово і вивчати попит на нього.

Вдосконалюючи систему послуг, що надаються туристам у торгівлі потрібно не забувати про те, що стабільне коло послуг, які надаються сьогодні покупцю, наявність товарів у магазині характеризує рівень торговельного сервісу, раціональність торговельно-технологічного процесу і якість роботи торговельних підприємств в умовах ринкової економіки.