Банько В.Г. Будівлі, споруди та обладнання туристських комплексів: Навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: Дакор, 2008. — 328 с.

17.5. Технологічні елементи процесу продажу, розрахункові операції і відпуск товарів покупцям

Технології продажу товарів відведена особлива увага у торговельно-технологічному процесі магазину. Роздрібний продаж товарів у магазинах здійснюється у таких формах: — самообслуговування;

— продаж великогабаритних товарів за зразками;

— продаж продовольчих товарів за попередніми замовленнями покупців;

— продаж товарів з особистим обслуговуванням покупців, у тому числі з відкритою викладкою.

Під формою продажу слід розуміти сукупність способів та прийомів, за допомогою яких роздрібні торговельні підприємства здійснюють продаж товарів покупцям. Метод — це спосіб теоретичного дослідження або практичного здійснення чого-небудь.

Самообслуговування — магістральний шлях розвитку торгівлі. Вже банально стало говорити про його перевагу і для покупця, і для торгівлі. В умовах ринкової економіки головне місце належить вирішенню не тільки економічних, а й соціальних завдань, серед яких на першому плані впровадження прогресивної технології, ліквідація черг завдяки прогресивній формі продажу.

Технологічні елементи процесу продажу товарів у магазині багато у чому залежать від форми продажу. Так, основними елементами технологічного процесу продажу товарів у магазинах, які торгують за формою самообслуговування, є: одержання інвентарних корзин або возиків, самостійний відбір товарів, консультації, доставка покупцями відібраних товарів у возиках, корзинах та іншій тарі до вузла розрахунку, розрахунок за товари, упаковка, повернення інвентарної корзини або візка (див. рис. 17.7).Рис. 17.7. Схема основних технологічних елементів продажу товарів за формою самообслуговування

Торговельно-технологічний процес у відділах замовлень магазинів включає блок операцій, пов'язаних з прийняттям замовлень. Воно може здійснюватись особисто від покупця, по телефону, пошті чи телеграфу. Найбільш прогресивною є форма прийняття замовлень по телефону. Далі ідуть такі технологічні операції, як: відбір і підготовка товарів до комплектації, тимчасове зберігання і видача замовлень (див. рис. 17.8).Рис. 17.8. Схема основних технологічних елементів продажу товарів за формою самообслуговування

У магазинах, що торгують за формою особистого обслуговування покупців спочатку виявляється попит, потім здійснюється показ товарів, який супроводжується консультацією про властивості, якість і т. п. Виконання технологічних прийомів (нарізання, відмірювання, зважування), грошових розрахунків, упакування покупки і відпуск товарів (див. рис. 17.9).Рис. 17.9. Схема технологічних елементів продажу за особистою формою обслуговування

Найвідповідальнішим моментом у технологічному процесі продажу товарів є їх показ. Вміло показати — значити наполовину продати. Уміння торгувати починається з уміння продемонструвати товар. Товари складного асортименту, особливо телевізори, електропобутові товари, важливо показувати в дії.

Особливо зацікавила всіх класифікація технології процесу продажу у Німеччини, де виділяють головну, другорядну і допоміжні технологічні процеси (див. рис. 17.10).

Заслуговує на увагу технологія продажу ґудзиків за кордоном. Наприклад, у Великобританії ґудзики продають в тарі-облад-нанні. У коробчатій напідлоговій вітрині є полиці, на яких горизонтально розкладені трубки з ґудзиками, які вироблені із прозорої пластмаси. Кожна трубка має ґудзики одного виду і розміру, а зразок цього ґудзика прикріплений до упакованого ковпачка трубки. Покупець вибирає товар за зразками і бере із відповідної трубки потрібну кількість. Застосування тари-обладнання дозволяє при необхідній ширині і зручній для покупця висоті, компактно викласти для продажу 450 видів ґудзиків.Рис. 17.10. Технологія процесу продажу товарів у магазинах Німеччини

За кордоном набули такі магазини, як:

— магазини-склади;

— магазини-склади з демонстраційними залами.

Особлива роль в майбутньому буде належати магазинам із безтоварною технологією, де замість товарів будуть каталоги, кабельне телебачення У цих магазинах покупців будуть зустрічати розмовляючі роботи, легка музика.

Удосконалення торговельно-технологічних процесів багато залежить від раціональної технології розрахунків за товар.

Розрахунки за товар в магазинах самообслуговування повинні проводитися, як правило, в єдиному вузлі розрахунку. В більш великих магазинах розрахунки можуть проводитися у касах, які розміщені в кінці ліній обладнання товарних секцій або у вузлах розрахунку по кожному із комплексів.

Технологія розрахунку за покупку — це «найвужче» місце в роботі магазину, «больова точка», довгі черги, втрати часу, досада, а й то просто злість. Невипадково В. Лаціс пише «Нестерпна черга», що в колишньому СРСР — 35 млн. чоловік стояли в чергах, а 31 млн. чоловік — за верстатами. Економісти підрахували, що 20 відсотків робітників сфери послуг займаються розрахунковими операціями.

Технологія відпуску і розрахунки з покупцями повинна бути зведена до мінімуму витрат часу. Як вирішити цю проблему в умовах ринку, коли якість торгового обслуговування буде вирішальним у визначенні і ефективності роботи. Цю проблему, на наш погляд, необхідно вирішувати таким чином. У магазинах самообслуговування організувати єдині вузли розрахунку, за досвідом таких міст як Мінськ, Вільнюс, Ярославль, Чернігів, Свердловськ та ін., де впроваджені єдині централізовані вузли розрахунку. Перевага цієї технології продажу полягає у тому, що у торговельній залі ліквідуються перегородки, які відділяли покупців товарів, ліквідуються секції — «бокси» з самостійним розрахунком. За новою технологією покупці вільно, без обмежень, входять до поверхневого комплексу, де товари продаються за формою самообслуговування, вибирають потрібну покупку і оплачують її в єдиному касовому вузлі.

У магазинах з високим потоком покупців доцільно встановлювати експрес-каси для оплати однієї або двох одиниць товарів.

Використовують також тандемі розрахунки. При цьому методі технологія розрахунків така. Дві касові кабіни розташовані

одна за одною. Процес обслуговування здійснюється у два етапи: перший касир-оператор перекладає товар із однієї корзини в іншу, підраховує суму, пробиває чек і дає його покупцю, котрий підходить до другого касира. Другий касир забезпечений грошовими купюрами різної вартості. Він приймає від покупця чек і проводить заключний розрахунок. Хронометраж показав, що така технологія розрахунку у два етапи прискорює процес розрахунку за покупку. Цей метод особливо ефективний у час пік. Це дозволяє раціонально використовувати працю касирів. У зв'язку з цим цікавим є досвід роботи Чернігівського торгового центру з єдиним вузлом розрахунку, де під час видачі товару робиться позначка на пред'явленій картці, а рахунок за покупку здійснюється при виході з магазину в єдиному централізованому вузлі, в якому застосовується так званий тандемний розрахунок. За їх підрахунками це пришвидшило процес торгового обслуговування на 20-25%. Крім того, застосування єдиного централізованого вузла дозволило скоротити кількість касових машин від 70 до 15.

За кордоном особливу увагу надають технології відпуску товарів. Так, у магазинах Франції, якщо в одному із розрахункових вузлів з'являється черга більше трьох покупців, одразу ж відкривається додатковий розрахунковий вузол. Якщо виникає необхідність, то за касовий апарат сідає будь-який працівник. Якщо чергу неможливо ліквідувати, покупцям надаються додаткові зручності, щоб запобігти серед них роздратування: включають приємну музику, відео екран, дітей пригощають цукерками.

Виходячи із вищевказаного, необхідно вивчати і удосконалювати передовий досвід технології розрахунків за кордоном, де впроваджена технологія продажу товарів за кредитними картками з електронним перерахуванням, така технологія набула широкого застосування у США.

Заключним етапом технологічного процесу магазину є відпуск товарів покупцям. Але оскільки у магазинах самообслуговування значна частина товарів, укладених у тару-обладнання, упакована раніше, то процес продажу закінчується перекладанням покупцем оплачених товарів з інвентарної корзини у свою сумку. В даному випадку відпуск товарів здійснюється контролером-касиром.

Під час відпуску товарів поряд з касиром-контролером використовуються також видача покупки:

• на робочому місці продавця;

• на столі контролю по пред'явленню товарного і касового чеків. Для цього в торговельній залі повинні бути встановленні столи для упаковки товарів, оскільки товари повинні відпускатись в упакованому вигляді. Упаковка товарів потребує від робітників торгової зали магазину необхідних навичок.