Банько В.Г. Будівлі, споруди та обладнання туристських комплексів: Навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: Дакор, 2008. — 328 с.

17.4. Підготовка товарів до продажу

Більша частина товарів надходить у роздрібну мережу непід-готовленою до відпуску у великогабаритній тарі й навалом, розсипом і т. п. Це потребує відповідної підготовки їх до продажу. Підготовка товарів до продажу має важливе значення для раціональної організації технологічного процесу у магазині, впровадження прогресивних форм продажу, підвищення культури торговельного обслуговування туристів і підвищення ефективності роботи магазину.

Технологічний процес підготовки товарів до продажу полягає у приведенні виробів у товарний вигляд і переміщення їх до місця продажу.

Технологічні операції з підготовки товарів до продажу класифікують на загальні, характерні для всіх товарів, наприклад, розпакування, сортування, маркірування, придання товарного вигляду, укладання у контейнери, візок до подачі у торговельну залу сортування та специфічні характерні тільки для окремих товарів (дозування, фасування, перевірка у дії, комплектування та ін.).

Розпакування полягає у звільненні товарів від тари, у якій вони потрапляють від постачальника. Розкривають тару спеціальним інструментом. При цьому необхідно зберегти якість товару, а також тару, щоб забезпечити її багаторазове використання.

Сортування полягає у групуванні виробів за розміром, фасоном, сортом, ціною та іншими асортиментними ознаками. Це необхідно для прийняття товарів за кількістю, так і для наступного зберігання у магазині.

Надання товарного вигляду полягає у очищенні від пилу, прасуванні, видалення мастила, знищення втраченого першопочат-кового вигляду верхнього ряду продовольчих товарів, усунення дрібних дефектів.

Фасування (бакалійних, гастрономічних товарів, кондитерських товарів, овочів, фруктів), нарізання, розрубка м'яса.

Дозування це операція, яка забезпечує надходження до упаковки необхідної кількості товару.

Комплектування подарункових наборів (галантерейних, парфумерних, сервізних виробів і т.п.).

Технологічні операції з підготовки товарів до продажу у загальному стані наочно показані на схемі (див рис. 17.5).

Кількість технологічних операцій з підготовки товарів до продажу у багатьох випадках залежить від складності асортименту та фізико-хімічних властивостей товарів.

Товарна обробка кількох продовольчих товарів наочно показана на схемі (рис. 17.6).

Підготовка до продажу галантерейних товарів, які включають тисячі найменувань, проводиться в залежності від виду виробів. Наприклад, деякі вироби металевої галантереї, ґудзики, гачки та ін. Фасують в пакетики. Окремі галантерейні товари розміщують на планшетах з картону. Більшість виробів текстильної галантереї /стрічки, шворки, мереживо і т. ін./ намотують на картонки різних розмірів. Текстильну галантерею: хустки, кашне, краватки вкладають в коробки. Причому, краватки прасують з вкладеною в середину вставкою, що не відбивався шоб на лицевій стороні.

При підготовці товарів до продажу, слід врахувати наявність товарних запасів у торговельній залі. Підготовлений до продажу товар переміщають до торговельної зали — у відділи, секції або споживчі комплекси, мікро комплекси.Рис. 17.5. Схема структурної послідовності технологічних операцій підготовки товарів до реалізаціїРис. 17.6. Схема структурної послідовності технологічних операцій товарного оброблення продовольчих товарів

Наприклад, «Товари для жінок», «Товари для чоловіків», «Товари для спорту», «Дієтичні товари» та ін.

При викладенні товарів може бути використаний вертикальний, горизонтальний і комбінований способи його розміщення. Вертикальний спосіб розміщення товарів більш зручний для одягу і рекомендується використовувати для великогабаритних і малих товарів. При горизонтальному викладенні та або інша група

товарів розміщується вздовж полиць обладнання. Комбінований спосіб викладки включає горизонтальну і вертикальну викладку.

Розміщення товарів — це система розташування їх на окремих дільницях у зоні обслуговування за різними ознаками, властивим даним виробам /видом, розміром, сортом, фасоном і т. ін./.

Розміщення товарів у торговельній залі повинно здійснюватись за такими етапами:

— визначення послідовності розміщення групи і кожної підгрупи товарів;

— розподіл площі у торговельній залі між окремими групами товарів;

— розміщення товарних груп і підгруп згідно з прийнятою схемою розміщення, розміром торгових площ і придбання потрібного торгово-технологічного обладнання для розміщення і викладання товарів.

Технологія розміщення товарів повинна відповідати таким загальним потребам:

— забезпечити максимальний фронт викладання товарів, використавши весь корисний об'єм торгової зали;

— рівномірно розосередити покупців у торговій залі, забезпечивши їх швидку орієнтацію;

— забезпечити благоприємні умови для покупців і роботи обслуговуючого персоналу;

— забезпечити хорошу оглядовість торгової зони робітниками магазину для того, щоб вони могли стежити за повнотою асортименту і порядком.

Взагалі технологу необхідно розкладати товари відповідно до частоти і психології попиту. Наприклад, закріплювати постійне місце за товарами, що допомагає швидко орієнтуватися покупцям у торговельній залі, прискорює процес продажу, підвищує ефективність праці робітників магазину. Розміщуючи товари в торговельній залі, необхідно пам'ятати, що в першу чергу реалізуються товари, які викладені в місцях що добре видно покупцям.

При розміщенні товарів у торговельній залі необхідно дотримуватися правил товарного сусідства. Так, хімічно-москатні товари, отрутохімікати, квіти і деякі інші товари, по можливості, повинні бути ізольовані. Товари з сильним запахом не слід розміщувати поблизу товарів, які легко сприймають цей запах /наприклад, вироби з резини і парфумерії, оселедці, цукор, тютюнові вироби та ін./.

За ходом руху покупців товари повинні розташовуватися з правої сторони. На раціональне розміщення товарів у торговельній залі магазину впливають приміщення магазинів, котрі несуть основне функціональне навантаження. До їх групи входять: торговельні зали магазинів і приміщення для додаткового обслуговування покупців. Які можуть бути: Т-подібні, продовгуваті, трикутні, квадратні, колоподібні, овальні.

В залежності від розміру та конфігурації торговельної зали, особливостей товарного асортименту та форм продажу в магазинах, застосовуються різні варіанти розміщення обладнання. Основними з них є лінійна, острівна, боксова, комбінована.

Кондитерські вироби розміщують за видами на вітринах, полицях, швидкопсувні — в холодильних шафах на вітринах. Кондитерські вироби відрізняються широким асортиментом, тому їх розміщення та викладка вимагають від продавця перших навичок. Насамперед, кондитерські вироби належить згрупувати. У центрі вітрини напроти продавця, звичайно, розміщують цукерки та ін., ліворуч — шоколад та шоколадні вироби, каву; праворуч борошняні кондитерські вироби. Часто при викладці кондитерських виробів використовують декоративні елементи.

Молочні товари, масло викладають окремо від товарів, які володіють різким запахом, оскільки вони легко сприймають їх запах. Товари у фабричній упаковці розміщують на пристінній полиці та прилавку. Сири пакують на прилавок колами та брусками в один-два ряди, прокладаючи між рядками пергаментний папір. Верхній шматок сиру розрізають та виставляють зрізом до покупців. Використання передового досвіду показує, що у СІЛА викладають товари безпосередньо у тарі, щоб усунути трудомістку та дорогокошту-ючу операцію перекладання споживчих упаковок на полиці у торговельних залах магазинів. У цьому випадку пред'являються високі вимоги до декоративного оформлення тари та упаковок.