Банько В.Г. Будівлі, споруди та обладнання туристських комплексів: Навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: Дакор, 2008. — 328 с.

17.2. Технологія приймання товарів за кількістю та якістю

Основними елементами технологічної операції прийняття продовольчих товарів за кількістю та якістю є зважування, перевірка наповнення тарних одиниць, підрахунок штучних товарів. Під час прийняття непродовольчих товарів основними елементами є підрахунок числа товарних одиниць з одночасною перевіркою якості. Приблизна схема послідовності основних технологічних операцій прийняття товарів у магазині подана на рис. 17.3.

Раціональний метод прийняття — суміщення операцій кількості перевірки з розвантаженням транспортних засобів.

Своєчасна та правильна технологія приймання товарів за кількістю та якістю одна із основних умов забезпечення збереження товарно-матеріальних цінностей.

Однак, у всіх випадках керуються спеціальними нормативними документами, обов'язковими для всіх торговельних підприємств, які беруть участь у просуванні товарів від виробництва до споживача.Рис. 17.3. Схема послідовності основних технологічних операцій приймання товарів у магазині

Основними нормативними документами для прийняття товарів є інструкція «Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю» та інструкція «Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю», а також «Положення про постачання товарів народного споживання».

Технологія приймання починається з перевірки даних, вказаних в транспортних та супроводжуючих документах (накладній, рахунок-фактурі, товарно-транспортній накладній, специфікації

та ін.).

У товарно-транспортній накладній вказується найменування відправника і отримувача, назва документа, номер, дата найменування товару, сорт, артикул, зріст, фасон, повнота, кількість місць і товарних одиниць, одиниці вимірювань (метри, шт.) роздрібна ціна, вартість тари, сума по кожній позиції, вага маси брутто, вага маси нетто і тари, загальна сума розрахунку, розмір торгових знижок, підпис відправника та отримувача. При відсутності документів або їх частини, приймання не зупиняється. Але у цьому випадку складається акт загальної форми про фактичну наявність товарів і в акті вказується, які документи відсутні.

Приймання затарених вантажів здійснюється у два етапи: попередньо та остаточно.

Попередньо — за вагою маси брутто та кількістю місць, остаточно — за вагою маси нетто та кількістю тарних одиниць у кожному місці.

Треба відзначити, що всі товари (продовольчі) оприбутковують чистою масою, яка визначається відніманням від маси брутто тари по трафарету (маркуванню). Але бувають випадки, коли фактична маса тари може бути більша за умову, тоді маса товару визначається у міру звільнення її з-під товарів за допомогою зважування. Ця різниця називається завісом тари. Приймання товарів за якістю здійснюється після приймання їх за кількістю, при цьому перевіряється їх комплектність маркірування, строк придатності, стан тари та інші показники, передбачені Держстандартами, технічними умовами, інструкціями з якості. Враховуються також і інші обов'язкові для сторін документи, які посвідчують якість доставлених товарів (сертифікат, свідоцтво про якість та ін.). У магазині, як правило, відбувається 100% не

приймання товарів за якістю. Винятки допускаються лише у випадках, коли це передбачено стандартами, технічними умовами (ТУ) або договорами. Приймають товари за якістю товарознавці та інші компетентні особи.

Приймання товарів у магазині за якістю поділяють на 2 етапи: зовнішній огляд товарних зразків у момент надходження товару та остаточний, пов'язаний з виявленням прихованих дефектів або невідповідність встановленим гарантійним строкам експлуатації при відкриванні тари у встановленні строки.

Слід зазначити приймання товарів у тарі — обладнанні має деякі особливості.

Насамперед необхідно зазначити, що надходження до магазину товарів у тарі-обладнанні і в пакетах на піддонах значно прискорює процес приймання товарів як за кількістю, так і за якістю, а також знижує трудомісткість при виконанні технологічних операцій робітниками торговельних підприємств.

Приймання товарів у тарі-обладнанні здійснюється у відповідності з інструкцією «Про особливості приймання товарів народного вжитку, доставлених у тарі-обладнанні».

Кожна одиниця тари-обладнання повинна мати маркірування з вказаним найменуванням власника вантажу та її маси.