Банько В.Г. Будівлі, споруди та обладнання туристських комплексів: Навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: Дакор, 2008. — 328 с.

16.3. Технологія приймання товарів на склади, їх розміщення, укладка і зберігання на складах

Товари на склади поступають, в основному, в залізничних вагонах. Від постачальників, які розташовані на відстані до 200 км від бази, товари, як правило, поступають автомобільним транспортом.

Приймання вантажу на залізничній станції здійснюється експедитором, якому видається доручення на його одержання.

Технологія приймання товарів на залізничній станції починається з контрольно-облікової операції. Яка включає розкредитування документів чи так званого викупу вантажу. Час оформлення видачі вантажу завіряється календарним штампом на накладній.

Наступна технологічна операція пов'язана з прийняттям товарів — підготовча. Раціональна організація технологічних операцій з підготовки товарів до прийняття залежить від чіткості і своєчасності подачі інформації про час надходження вантажу, про розмір партії.

Потім приступають до такої технологічної операції, як розвантаження товарів із транспорту з одночасним первинним або попереднім прийманням їх по загальній кількості місць чи масі.

Потім товари від транспорту переміщують в експедицію складу або до місця зберігання (рис. 16.3).

Приймання товарів, поставлених без тари, проводиться під час отримання їх від постачальника. В цьому випадку строки приймання не встановлюються.Рис. 16.3. Вивантаження та переміщення товарів на складРис. 16.4. Упаковка і підготовка товарів до відвантаження

Приймання товару в тарі проводиться в два етапи: попереднє приймання і кінцеве. Попереднє приймання здійснюють шляхом зважування або підрахунку кількості місць без відкриття тари. Кінцеве приймання товару за кількістю здійснюється в обмежені строки згідно з встановленими на те строками. Прийнятий товар за кількістю переміщують у зону зберігання (рис. 16.4). Зберігання товарів є однією із головних технологічних операцій.

До головних вимог зберігання товарів на складах відносять:

— максимальне використання ємностей та складських приміщень;

— виключення перехрещення товарних потоків;

— вибір раціонального способу укладки товарів на зберігання;

— певний порядок розміщення товарів;

— забезпечення видачі товару із місць зберігання в порядку їх надходження;

— широке використання ЕОМ;

— постійний контроль за зберіганням товару;

При зберіганні на складах велику увагу слід приділяти технології розміщення. Товари, які надійшли на склад, розміщують у встановлені місця для зберігання. При цьому визначається перелік товарів, які вимагають спеціальних приміщень з врахуванням специфічних властивостей товару (вологість, здатність сприймати сторонні запахи), товарне сусідство, черговість відпуску.

Товари з великою оборотністю, габаритністю, з великим об'ємом відпуску та надходженням, необхідно розміщувати ближче до виходу для того, щоб зменшити відстань переміщення по складу.

У верхніх вічках необхідно розміщувати товар, який відпускають великими партіями і з великим об'ємом зберігання. Це дає можливість відокремити ручний та механічний відбір товару.

У випадку відсутності вільного місця у виділеній зоні, товари розміщують у місцях тимчасового зберігання.