Банько В.Г. Будівлі, споруди та обладнання туристських комплексів: Навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: Дакор, 2008. — 328 с.

16.4. Технологічні операції та варіанти відпуску товарів зі складу

Відпуск товарів зі складу — завершувальний етап технологічного процесу. Основні технологічні операції по відпуску товарів зі складу:

— дештабелювання товарів;

— відбір товарів;

— переміщення товарів у зону відпуску;

— товарна обробка і сортування;

— укладка товарів у тару або укрупнену вантажну одиницю (пакет на піддоні, контейнер);

— пломбування і маркування укрупнених вантажних одиниць;

— переміщення товару до місця їх комплектування;

— комплектування партій товару по одержувачах;

— переміщення товарів до місця формування відвантажуваль-ної партії;

— переміщення товарів до транспортних засобів;

— навантаження товарів на транспорт;

— контрольно-облікова операція з відправки товарів;

— допоміжні операції при відправці транспортних засобів та прибирання робочого місця. Формами відпуску товарів є:

— відпуск товарів представникові одержувача на складі;

— централізована доставка товарів у роздрібну торгову мережу;

— відвантаження товарів немісцевим одержувачам залізничним, автомобільним або водним транспортом;

— міжскладський відпуск товарів.

У всіх випадках основою для відпуску товарів зі складу є рознарядка торгового відділу бази. Комплектування товарів за замовленням споживачів, навантаження на автомобіль для відправки в роздрібну мережу показано на рис. 16.5.Рис. 16.5. Комплектування за замовленням товарів, навантаження на автомобільний транспорт зі складу