Банько В.Г. Будівлі, споруди та обладнання туристських комплексів: Навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: Дакор, 2008. — 328 с.

16.2. Суть, значення і принципи раціональної організації технологічного процесу на складах.

Технологічні процеси на складах — це сукупність послідовних операцій з товарами, пов'язаних з розвантажуванням, комплектуванням, упакуванням, укладанням, зберіганням і відпуском. Інакше кажучи, це практична діяльність складу, пов'язана з побудовою виробничого асортименту на торговий.

Практика роботи складів показує, що послідовність виконання технологічних операцій для кожного складу неоднакова. Вона залежить від багатьох факторів:

— складу і внутрішнього планування складських приміщень;

— складності асортименту;

— фізико-хімічних властивостей товарів;

— об'єму партій товарів, що надходять і об'єму відпуску;Рис. 16.1. Схема технологічного процесу роботи загально-товарного складу

— транспортного упакування;

— рівня технічного забезпечення складів;

— висоти підлоги і навантажувально-розвантажувальних платформ та ін.

В ринковій економіці необхідно керуватися такими основними принципами раціональної організації технологічного процесу па складах:

— кожна технологічна операція повинна виконуватися в най-коротші строки і з мінімальними витратами праці і засобів;

— застосування найбільш досконалого обладнання, пристосувань і механізмів, забезпечуючи комплексну механізацію навантажувально-розвантажувальних і внутрішньо-складських робіт;

— забезпечення планомірного надходження товарів по годинах, тижнях, декадах;

— використання найкоротших шляхів під час руху товарів;

— виключення перехрещень товарних потоків;

— забезпечення видачі товарів з місць зберігання в порядку їх надходження;

— ефективне використання складської площі і місткості складів, обладнання і робочої сили;

— виконання технологічних операцій у суворо логічній послідовності;

— забезпечення товарно-матеріальних цінностей;

— максимальне скорочення витрат товарів при їх обробці на складах;

— підвищення якості обслуговування клієнтури складу шляхом чіткого проведення технологічних операцій, пов'язаних з підготовкою і відпуском товарів;

— впровадження прогресивної технології товаропросування, заснованої на застосуванні контейнерних і пакетних перевезень;

— широке застосування централізованого постачання товарів у роздрібну торгову мережу.

В технологічному плануванні складів розрізняють головні та бокові проїзди та проходи.

Зона зберігання товарів займає основну частину складу, решта зон розміщується по відношенню до неї в залежності від їх функціональної ролі. Також до зони зберігання повинні примикати ділянки комплектування замовлень, фасування та упакування товарів. Згідно з новим технологічним плануванням всі основніРис. 16.2. Схема розміщення основних операційних зон

загального товарного складу

зони складу розміщуються послідовно згідно технологічній схемі, тобто зони прийому, зберігання, комплектування замовлень та відпуску товарів розташовані одна за одною в напрямку від залізничної до автомобільної рампи. Варіант схеми розміщення зон складу площею 10,0 тис. м2 показаний на схемі (рис. 16.2).

Для управління технологічним процесом на складах великих баз створюються диспетчерські групи, які розміщуються в зонах експедицій. Зона прийому товарів по кількості і ґатунку знаходиться біля залізнічої платформи. Також тут розміщують експедицію по прийому товарів, які поступають в неробочий час складів.